Foto: Ansel Siegenthaler

Om kampanjen

Ett medborgarinitiativ om ett förbud mot användning av torv i energiutvinning

Med detta medborgarinitiativ vill vi få till stånd en ny lag som förbjuder användningen av torv i energiutvinning. Vi vill att lagen träder i kraft år 2025. Under sex månader (från augusti 2020 till februari 2021) kommer vi att samla in så många underskrifter som möjligt för att visa att vi finländare vill skydda naturen. Om vi lyckas samla in över 50 000 underskrifter av röstberättigade finländare kan vi överlämna lagförslaget till riksdagen för behandling i enlighet med Lagen om medborgarinitiativ.

För att få 50 000 människor att visa sitt stöd för initiativet behöver vi din hjälp. Kom med och samla in underskrifter, berätta om initiativet till vänner och bekanta och dela kampanjrelaterat material i sociala medier. Använd hashtaggarna #irtiturpeesta och #lämnatorven.

Uppdatering i februari 2021:
Medborgarinitiativet fick ihop över 50 000 underskrifter och kommer därmed att överräckas till riksdagen för behandling.

Foto: Bernt Nordman

Initiativtagare till medborgarinitiativet och koordinering av kampanjen

Medborgarinitiativet Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv skapades och kampanjen Lämna torven initierades av Finlands naturskyddsförbund. Information om kampanjen finns på finska på webbsajten irtiturpeesta.fi. Natur och Miljö har utarbetat det svenskspråkiga materialet.

Understödande organisationer

I kampanjen medverkar följande organisationer:

Taggar