Foto: Janne Kekäläinen

Bli medlem

Vill du göra något konkret för naturen och miljön? Medlemskap i en miljöorganisation är en bra början. Genom medlemskapet signalerar du att miljöfrågor är viktiga i vårt samhälle och inom finländsk politik.

Bli medlem i miljöorganisationen, som med femtio års erfarenhet outtröttligt kämpar för naturens bästa. Som medlem i Natur och Miljö tar du ställning och visar att du står på naturens sida. Natur och Miljö är en del av den globala miljörörelsen.

Genom ett medlemskap visar du att du understöder vårt arbete och stärker vår roll inom miljöpolitiken. Natur och Miljö är en ansedd sakkunnigorganisation som jobbar aktivt också bakom kulisserna. Ju fler vi är, desto större inflytande har våra representanter i maktens korridorer.

Medlemskap i förbundet eller en lokalförening

Natur och Miljö är ett förbund med lokalföreningar. Lokalföreningarna är självständiga föreningar med egna styrelser. Du behöver inte vara medlem i en lokalförening, med det kostar dig inte något extra att ansluta dig. Natur och Miljö sköter om faktureringen av alla medlemsavgifter och av lokalföreningsmedlemmarnas avgifter går en del till den lokala verksamheten.

Varför bli medlem

 • Medlemskapet ger dig rösträtt på Natur och Miljös eller lokalföreningars medlemsmöten. Styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter.
 • Genom medlemskapet öppnas dörrarna till grupper och nätverk som planerar och genomför praktisk verksamhet. Natur och Miljö är en plattform för medborgaraktivitet. Organisationen ger utlåtanden om förslag och bjuds in till arbetsgrupper som bereder lagstiftning och program. Vi driver egna kampanjer och medverkar i nationella kampanjer tillsammans med andra finländska miljöorganisationer. Via Natur och Miljö kommer du i kontakt med miljöorganisationer i andra länder och internationella nätverk.
 • Natur och Miljös sakkunniga hjälper i mån av möjlighet enskilda medlemmar med råd gällande exempelvis miljölagstiftning, besvär eller hur man påverkar lokala beslut. Vi ber dock om förståelse för att våra resurser är begränsade och att förbundet i första hand skall arbeta med frågor på nationell nivå.
 • Som medlem kan du även dra nytta av vissa förmåner. Som medlem kan du teckna en prenumeration på tidningen Finlands Natur till ett förmånligt medlemspris (se nedan). På vissa evenemang betalar medlemmar en lägre deltagaravgift.

Ta ett litet steg mot en miljövänligare framtid. Som medlem ger du ditt stöd till vårt viktiga arbete för naturen och miljön.

Medlemsavgifter 2020

Medlemsavgifterna fastställs årligen av förbundsmötet. Natur och Miljö sköter faktureringen av både medlemmar som hör direkt till förbundet och personer som hör förbundet via en lokalförening. Den första fakturan skickas när din ansökan om medlemskap har godkänts av styrelsen. Vi skickar ut fakturor löpande under året. Det betyder att en medlem som ansluter sig i maj får nästa faktura i maj följande år. Medlemsavgifter faktureras utan moms.

Avgiftstyp euro/ år Tilläggsuppgifter
Vuxen medlem 28,00
Ungdomsavgift 16,00 Gäller tills du har fyllt 25 år.
Familjeavgift 38,00 Alla medlemmar skall ha samma hemadress.

Familjeavgiften

Om du använder blanketten nedan för att ansöka om medlemskap för flera personer som betalar en gemensam familjeavgift, skall du fylla i blanketten skilt för varje person. För den person som skall få räkningen, välj avgiftskategori Familj. För de andra personerna, välj kategori Familj (ej faktura). Notera att alla familjemedlemmar har likvärdiga medlemsrättigheter, inkl. rösträtt på möten.

Finlands Natur

Som medlem har du rätt att tecka en prenumeration på tidskriften Finlands Natur till ett kraftigt rabatterat pris, som fastställs av Natur och Miljös styrelse. Prenumerationen gäller en årgång och avgiften betalas med samma faktura som medlemsavgiften. År 2020 är priset för medlemmar 14 euro inkl moms.

Understödande organisationer

Representerar du en organisation (företag, förening, stiftelse, kommun, församlig etc) som vill bli medlem Natur och Miljö? Det går bra! Vi har olika typer av understödande organisationer, men medlemsavgifterna skiljer sig från personmedlemmarnas avgifter. Därför fungerar inte blanketten nedan för understödande organisationer. Kontakta i stället kundbetjäningen, så berättar vi mera!

Frågor? Kontakta oss!

 • Madeleine Blomqvist

  Kanslisekreterare

  Medlemsregister, prenumerationer, faktureringar, broschyrbeställningar.

  E-postadress: kansliet (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 09 6122 290

Taggar