Höst med Razze Räv

Läs mer om temadagen

Naturskolorna

Ny handbok om fisk och blå miljöer

Fisk. Tematisk uteundervisning i blå miljöer – en lärarhandledning hjälper dig som pedagog att arbeta kring temat fisk.

Se materialet

Gör det själv!

Laga din egen vattenkikare, håv eller Secchiskiva. Naturskolan Uttern visar hur du själv kan göra redskap för att upptäcka sötvattenmiljön bakom knuten. Sista filmen visar hurdana smådjur som hittas i vattnet.

Se våra filmer här eller direkt på Natur och Miljös Youtube-kanal.

Se filmerna här

Läsvärt

Visa fler

Evenemang

Visa fler

Följ oss i some! - #KännNaturen