Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Kalhyggesfritt skogsbruk – information om skogens välmående

Se skogen för träden!

De finska skogarna ligger risigt till. Det visar miljömyndigheternas inventeringar. Miljöministeriet uppger att hela 76 procent av alla skogsarter är utrotningshotade. Utöver detta är upp till 21 procent av alla skogsarter nära hotade enligt Internationella Naturvårdsunionens regionala hotbedömningskriterier.

Utarmningen av artrikedomen tar sig många uttryck. Fågelarter, insekter, tickor, svampar, mossor, bärris och lavar försvinner samtidigt som vegetationen likriktas och den biologiska mångfalden går förlorad.

Naturförlusten är här och nu. Det är inte något som försiggår på betryggande avstånd någon annanstans. Den främsta orsaken till att artrikedomen i våra skogar tar stryk har att göra med den förhärskande synen på skogsbruk och de avverkningsmetoder som tillämpas i vårt land. Vi avverkar helt enkelt för mycket skog och på fel sätt.

Trots att det sedan 2014 har varit möjligt att satsa fullt ut på kontinuitetsskogsbruk fortsätter många skogsägare att kalhugga skog med förödande följder för artrikedomen, vattenflödet och kolinlagringen.

Vi vill med denna kampanj berätta varför det lönar sig att satsa på kontinuerliga plockhuggningar i stället för kalhyggen. Kalkyler som har gjorts både i Sverige och Finland visar att det kontinuerliga skogsbruket också gynnar plånboken.

Vi tar dig med på en resa till Tyskland, Sverige, Åland, Egentliga Finland och Österbotten för att synliggöra hållbart skogsbruk på olika håll i Nordeuropa.

Det är vår förhoppning att våra läsare upptäcker det kontinuerliga skogsbrukets gynnsamma effekter och inspireras till handling.

Mikael Sjövall

Chefredaktör

Kampanjen produceras med stöd av Svenska litteratursällskapet och Statsunderstöd för civilsamhällsorganisationers Europainformation 2023.

Information om alternativ till kalavverkning

Notiser och videoklipp

Evenemang om skogsbruk

  • Föreläsning om kontinuitetsskogsbruk av Mikael Karlsson. Centrumbiblioteket Ode, Helsingfors den 7 november 2023
  • Paneldiskussion om skogens mångfald för välmåendet i Café Svenskfinland under Finlandsarenan i Björneborg den 27 juni 2023
  • Paneldebatt om kalhyggesfritt skogsbruk, Centrumbiblioteket Ode, Helsingfors den 10 februari 2023

Publikationen Kalhyggesfritt skogsbruk

Här kan du läsa och ladda ner publikationen som pdf-fil.

Publikationen kan också beställas i tryckt upplaga från Natur och Miljös kansli.

Natur och Miljös publikationer