malgrupper/larare/kvarkensnaturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Kontaktuppgifter

 

 

Maria Svens

naturskollärare

045-3296 220


Ida Berg

naturskollärare   

040-4199756

 

 

Kvarkens naturskola
Rantalinna, Strandgatan
65100 Vasa

kvarkensnaturskola ( at ) naturochmiljo.fi

Faktureringsuppgifter hittar du här.

 

Aktuellt vid naturskolan

 

Välkommen vår!

Terminens naturskoldagar är nu uppbokade! Vi ser framemot att:

 

- Undervisa fadderklasser samt enskilda naturskoldagar runt om i regionen

- Ta med Vörås skolor till olika sötvatten inom projektet Freshabit LIFE IP.

- Möta fem skolor i södra Österbotten som kommer att ta del av svenskaundervisning inom projektet NATURligtvis ute på svenska i samarbete med Nätverket Svenska nu.

 

Fortbildningar på gång

Temat Lek din artkunskap (i första hand för klasslärare):

  • 24.4. i Vörå
  • 8.5. i Vasa

Temat Djupdyk i sötvatten:

  • 6.6. i Pedersöre (i samarbete med Karleby naturskola Villa Elba)

 

Ta kontakt för mer information!

Kvarkens naturskola


Kvarkens Naturskola är Natur och Miljös naturskola i Österbotten. Verksamheten inleddes år 2007.

 

Naturskolans främsta mål är att förmedla naturkänsla, miljömedvetenhet och inspiration till en hållbar livsstil. Kvarkens naturskola stöder och kompletterar daghemmens och skolornas miljöpedagogiska arbete genom att erbjuda utomhuspedagogisk undervisning i form av naturskoldagar. Vi fortbildar och utbildar också lärare på miljö- och utomhuspedagogikrelaterade teman.

Naturskolans verksamhet är ambulerande. Vi besöker gärna daghem och skolor i deras egen näromgivning. En naturskoldag kan också hållas på ett valfritt naturområde längre bort från skolan t.ex. under en lägerskola eller en vårutfärd.

Eleverna handleds till egna upplevelser, upptäckter, kunskaper och småningom förståelse. Genom lekar och uppdrag får barnen upptäcka naturen omkring sig med alla sinnen. En dag med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion, samt samarbete och samvaro i naturen.

 

Vi finns, undervisar och utbildar tack vare värdefullt understöd av R. Erik och Bror Serlachius stiftelse, Svensk-Österbottniska samfundet r.f., Kulturfonden i Österbotten samt Aktiastiftelserna i Korsholm och Vasa. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Kulturfonden samt Miljöministeriet understöder också naturskolverksamheten inom Natur och Miljö r.f.

Kvarkens naturskola är medlem i Naturskoleföreningen i Sverige. Vi är också ett certifierat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket.

Kvarkens Naturskola hittar du också på Facebook och Instagram!