Vi erbjuder olika temahelheter för daghem, förskolor och skolor under alla årstider. Våra teman anknyter till läroplansgrunderna och grunderna för småbarnspedagogiken. Foto: Aija Mäkinen

Temadagar

Välkommen ut med naturskolan! Läs mera om våra temadagar för daghem och förskolor samt skolor åk 1-9.

Naturskoldagar för daghem och förskolor vårterminen 2021

Naturskoldagar för åk 1-9 vårterminen 2021

Övriga målgrupper