Vi erbjuder olika temahelheter för daghem, förskolor och skolor under alla årstider. Våra teman anknyter till läroplansgrunderna och grunderna för småbarnspedagogiken. Foto: Aija Mäkinen

Temadagar

Välkommen ut med naturskolan! Läs mera om våra temadagar för daghem och förskolor samt skolor åk 1-9. Utbudet kan variera mellan naturskolorna.

Temadagar för daghem och förskolor höstterminen 2022

Naturskoldagar för åk 1-6 höstterminen 2022

Övriga målgrupper