Fritidsverksamhet

Vi erbjuder olika former av fritidsverksamhet, som fokuserar på naturkänsla och friluftsliv. Verksamhetsformerna är olika vid olika naturskolor, och varierar årligen. Naturskolornas huvudsakliga verksamhet sker i skolor och daghem, varför våra möjligheter att erbjuda den här formen av verksamhet under läsåret är begränsad.

Fritidsverksamhetens målgrupp är barn, unga och deras familjer. Verksamheten koncentreras till skolloven. Koncepten riktar sig främst till föreningar och till kommunernas fritidssektor.

Evenemang och ledda vandringar för familjer

I samarbete med föreningar och kommuner kan vi arrangera kortare vandringar för barn, en naturskoldag i miniatyr, längs leden. Vi tar pauser för att undersöka intressanta saker i naturen eller använda spännande platser i lek. Vi har också erfarenhet av att arrangera temaverkstäder, t.ex. bygge av insektshotell, och lekfulla tävlingar, t.ex. Vinterolympiaden, för familjer. Verkstäderna kan vara fristående delar av kommunens sportlovsprogram, eller ingå i bland flera andra i ett evenemang som föreningen ordnar.

Evenemang och ledda vandringar erbjuds 2020 i begränsad omfattning av Kvarkens naturskola.

Åbolands naturskola har inplanerat en familjeutflykt i augusti 2020 i samarbete med Pargas naturskyddsförening och kan erbjuda motsvarande åt andra intressenter, kontakta Åbolands naturskola för mer info!

Taggar