Foto: Magnus Svarfvar

Kvarkens naturskola

Vår verksamhet riktar sig till skolor och daghem i Österbotten.

Vi erbjuder utomhuspedagogiska komplement till undervisningen och bygger på gällande läroplansgrunder. Vårt mål är att ge barn kunskap om naturen, friluftsfärdigheter och miljömedvetenhet, att inspirera till en hållbar livsstil med början från grunden: naturen. Kvarkens naturskola stöder och kompletterar daghemmens och skolornas miljöpedagogiska arbete genom att erbjuda utomhuspedagogisk undervisning i form av naturskoldagar. Vi fortbildar och utbildar också lärare inom miljö- och utomhuspedagogik.

Eleverna handleds till egna upplevelser, upptäckter, kunskaper och småningom förståelse. Genom lekar och uppdrag får barnen upptäcka naturen omkring sig med alla sinnen. En dag med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion, men också samarbete och gemenskap i naturen. Du kan läsa mera om våra aktuella undervisningsteman och fortbildningar under Våra tjänster.

Var finns Kvarkens naturskola?

Kvarkens naturskola har kontor och lagerutrymme i Rantalinna på Strandgatan i Vasa. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Vörå i norr till Kristinestad i söder. Ni bestämmer själva var ni vill ha er naturskoldag; i skogsdungen nära skolan, på skolutflykten eller på en lägerskola. Kontaktuppgifter till Kvarkens naturskola.

Våra priser läsåret 2022-2023

Samarbetsavtal med vissa kommuner

För tillfället har Kvarkens naturskola ett samarbetsavtal med en kommun i regionen. Rektor/ föreståndaren vet om det här avtalet omfattar er skola. I så fall gäller inte prisen som anges nedan.

Projektfinansierade naturskoldagar

För tillfället driver Kvarkens naturskola flera projekt gällande utveckling av nya koncept, bl.a. Freshabit LIFE IP-projektet. I sådana fall kan summorna och regler gällande transporter vara andra än de som nämns i prislistan nedan.

Grupper från svenskspråkig småbarnspedagogik och grundskola

Tack vare finansiering från privata och offentliga källor kan Kvarkens naturskola erbjuda sina tjänster till kraftigt subentionerade priser:

Tjänst euro/ grupp
Kort naturskoldag (upp till 2,5 timmar) 100
Lång naturskoldag (2,5-6 timmar) 125
Läsårsverksamhet i grundskolan 430
Läsårsverksamhet i daghem/förskola 360

Deltagaravgiften faktureras efter naturskoldagen. Natur och Miljö fakturerar naturskolavgifter utan mervärdesskatt (moms).

En grupp består av max. 25 elever. Gruppens egna pedagoger medföljer gruppen under dagen.

I priserna ingår all undervisning, material och naturskollärarens resekostnader. Beställaren står själv för elevtransporter och elevernas ev. måltider.

Andra grupper

Grupper från skolor och daghem har förtur, men i mån av möjlighet betjänar vi gärna även andra grupper. På grund av vår finansiering kan vi inte erbjuda samma priser. Tag kontrakt och be om en offert!

Naturskolan i sociala medier

Kvarkens Naturskola hittar du också på Facebook och Instagram @kvarkensnaturskola.

På Facebook delar vi tips, idéer och artiklar relaterade till miljö- och utomhuspedagogik. Här hittar du även information om evenemang vi deltar i. På Instagram kan du följa naturskolans vardag.

Våra nätverk

Kvarkens naturskola är medlem i Naturskoleföreningen. Vi är ett certifierat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket. Vi är även en del av det regionala äventyrspedagogiska nätverket i västra Finland.

Tillsammans med Folkhälsan upprätthåller vi ett österbottniskt nätverk för lärare intresserade av utomhuspedagogik, "Ut med lärarna".

Våra finansiärer

Natur och Miljös naturskolverksamhet år 2020 finansieras av bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och utbildningsstyrelsen.

Kvarkens naturskola får lokalt stöd av Aktiastiftelsen i Korsholm, Svensk-Österbottniska samfundet samt Österbottens kulturfond

Taggar