Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Säkerhet

Naturskolan har en allmän säkerhetsplan för sina naturskoldagar. De temadagar som innehåller moment med förhöjd risk, t.ex. arbete på is, matlagning på öppen eld eller dylikt görs en särskild säkerhetsplan upp. Även lägerskolorna har egna säkerhetsplaner. Bekanta dig med den aktuella planen på förhand.

Gruppens egna pedagoger har ett odelbart ansvar för elevernas säkerhet, även om naturskolan står för programmet. En grupp utan ansvarig vuxen kan inte delta i verksamheten. Du som lärare har skyldighet att ingripa om elevers beteende på olika sätt utgör en säkerhetsrisk. Du har också rätt att på förhand meddela att vissa moment av dagen behöver bytas ut, eller att under dagen avbryta en aktivitet med hänvisning till säkerheten.

Naturskolan beaktar brandriskförhållandena lokalt. Vi kan avråda från att göra upp eld, också nära inpå naturskoldagen. Det underlättar för oss att ha ett direkt mobilnummer till medföljande lärare, i det fall att andra väderrelaterade risker uppstår nära inpå vårt möte.

Säkerställ alltid att du som lärare har naturskollärarens mobilnummer i din telefon. Dubbelkolla platsen för träff, om den är utanför skolan, och ta kontakt vid minsta osäkerhet. Vi rekommenderar också att minst en kollega är införstådd med var gruppen befinner sig under dagen. Det är bra att ha en telefonnummer till någon som fungerar som säkerhetskontakt på skolan, ifall en olycka trots allt skulle ske.

Information gällande Covid-19:

Naturskolan följer utbildningsstyrelsens och Institutet för hälsa och välfärds (THL) samt lokala anvisningar och rekommendationer, och uppdaterar kontinuerligt dagliga säkerhetsrutiner enligt dessa. Naturskoldagen går att ordna utan att naturskolläraren kommer in på skolan/ daghemmet eller gården.

Läs mer i naturskolornas säkerhetsplan (pdf).

Taggar