Ett läsår med naturskolan åk 5-6

Åbolands naturskola

Naturskoldagarna är planerade så att de stöder skolarbetet och följer läroplanernas mål på flera punkter, samtidigt som vi har nöjet att få följa årstidernas växlingar ute i naturen. Både gruppens deltagare och pedagoger blir bekanta med naturen som lärmiljö samtidigt som vi förankrar ekologiska begrepp i verkligheten. Gruppen får positiva gemensamma upplevelser som ni kan bygga vidare på i fortsatt undervisning. Utöver naturskoldagarna får pedagogerna idéer och material till för- och efterarbete med sin grupp.

Alla fyra naturskoldagar kan ordnas i skolans närmiljö. Alternativt kan en eller flera av dagarna vara en utflykt med buss eller cykel till en utemiljö längre bort. För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever per naturskollärare.

Upplägget kan variera mellan naturskolorna men kan exempelvis se ut så här:

Läsårets teman årskurs 5-6

  • Vi i skogen/ på myren

Vi lägger grunden för det gemensamma året med naturen som klassrum. Vi arbetar med både fartfyllda och mera koncentrationskrävande naturundersökningar i skogen. Vi lär känna de vanliga växtarterna och utforskar skogstyper och -skikt. Vi avslutar dagen med gerillakonst. Naturskoldagen kan också med fördel hållas vid en myr om det finns en nära till hands.

  • Samarbeta i väder och vind!

I senhöstens morgondunkel ger vi oss ut på vandring med kompassen i handen. Vi repeterar väderstreck och bekantar oss med väderfenomen. Vi utmanar oss med vindskydd, matlagning och första hjälpen. Medan vi arbetar med fysiska aktiviteter och problemlösning i grupp blir vi samtidigt bekanta med särdragen i naturen på ett lokalt rekreationsområde. Busstransport kan behövas till ett lämpligt område. Ifall ni hellre stannar i närheten av skolan spelar vi det stora ekosystemspelet i närskogen. Naturkännedom, kvickhet och strategiskt tänkande behövs. Vi hinner då också kocka mat och göra någon friluftslivsövning. Ta egen mat med er för dagen!

  • Energispel

Hur fungerar fotosyntesen och hur går energin vidare i näringskedjan? Vilka alla former kan energin anta? Hur kan jag minska på min energianvändning? Det finns många aspekter på energi och under den här dagen får tärningen delvis avgöra vilka aktiviteter vi jobbar med.

  • Vår, vatten och välmående

Vi experimenterar med strandvattnet och vårens liv på stranden. Vilka djur har vaknat och hur går det med lövsprickningen? Vi gör också en tillbakablick på året som gått och spanar in i framtiden. Hur vill jag att den här stranden ska se ut i fortsättningen? Hur kan jag bidra till naturens, klasskompisarnas och mitt eget välmående?

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar