Ett läsår med naturskolan åk 5-6

Ett läsår med naturskolan innefattar fyra naturskoldagar, två tillfällen under höstterminen och två under vårterminen. Vi har olika temahelheter för åk 3-4, åk 5-6 samt daghem/förskola. Observera att utbudet kan variera regionvis.

Naturskoldagarna är planerade så att de stöder skolarbetet och följer läroplanernas mål på flera punkter, samtidigt som vi har nöjet att få följa årstidernas växlingar ute i naturen. Både gruppens deltagare och pedagoger blir bekanta med naturen som lärmiljö samtidigt som vi förankrar ekologiska begrepp i verkligheten. Gruppen får positiva gemensamma upplevelser som ni kan bygga vidare på i fortsatt undervisning. Utöver naturskoldagarna får pedagogerna idéer och material till för- och efterarbete med sin grupp.

Alla fyra naturskoldagar kan ordnas i skolans närmiljö. Alternativt kan en eller flera av dagarna vara en utflykt med buss eller cykel till en utemiljö längre bort. För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever per naturskollärare.

Upplägget kan variera mellan naturskolorna men kan exempelvis se ut så här:

Läsårets teman årskurs 5-6

  • Vi i skogen/ på myren
  • Samarbeta i väder och vind!
  • Energispel
  • Vår, vatten och välmående

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar