En djupdykning i sötvatten

Utomhuspedagogik vid sjö och å!

En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning har producerats inom projektet Freshabit LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023).

Författare: Julia Scheinin & Maria Svens, Natur och Miljö r.f.

Illustrationer: Terese Bast

Ombrytning: Lena Malm/Jasilti

Bilagorna har skapats av Julia Scheinin, Catherine Munsterhjelm & Maria Svens.

Ombrytning; Morgan Digital.