En djupdykning i sötvatten

Utomhuspedagogik vid sjö och å!

En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning har skapats inom projektet Freshabit LIFE IP.

Författare: Julia Scheinin, Maria Svens och Jenny Wikström, Natur och Miljö r.f.
Illustrationer: Terese Bast
Ombrytning: Lena Malm/Jasilti

Materialets bilagor med övningar, spel och lekar

Bilagorna har skapats av Julia Scheinin, Catherine Munsterhjelm, Maria Svens och Jenny Wikström.
Ombrytning: Morgan Digital & Natur och Miljö

(En del bilagor uppdateras och publiceras inom kort)

Bilaga 1: s. 10 Tillverka egen utrustning (videofilmer)

Bilaga 2: s. 13 Biotop- och artkunskapspresentation

Bilaga 3: s. 13 Bedömning av miljöns tillstånd (finns inkluderad i presentationen ovan)

Bilaga 4: s. 16 Inledning med artmingel. Via den här länken till Villa Elbas sida hittas bilder av småkryp som är vanliga i sötvatten. Bilderna kan användas för artkort.

Bilaga 5: s. 17 Vattenvårdsexperter

Bilaga 6: s. 18 Vattendroppens väg

Bilaga 7: s. 20 Näringskedja eller näringsväv genom samarbete. Näringskedja eller näringsväv genom samarbete. Via den här länken till Esbo stads sida hittas artkort för näringskedjor eller näringsvävar (endast på finska).

Bilaga 8: s. 27 Efterarbete med ryggradslösa djur (video)

Bilaga 9: s. 27 Sortering av djuren

Bilaga 10: s. 28 Vattendragsteater och därtill hörande faktapåståenden om vatten

Bilaga 11: s. 29 Bordsspelet Flodpärlmusselrace

Bilaga 12: s. 30 Stationer i sjö- och åkunskap om sommaren

Bilaga 13: s. 33 Gruppindelning med vinterfåglar vid ån

Bilaga 14: s. 33 Stationer i sjö- och åkunskap om vintern

Bilaga 15: s. 35 Strömstareleken

Bilaga 16: s. 37 Mingel med mening

Bilaga 17: s. 37 Samarbetsövning med faktapåståenden

Bilaga 18: s. 38 36-Lek med sötvattenstema

Hela materialet samt bilagor finns att hitta på finska här.
Julkaisu liitteineen löytyy suomeksi täältä.

Relaterat videomaterial:

Se också våra videofilmer på Youtube! Vi har flera filmer om hur du själv gör redskap till hjälp för att upptäcka sötvattenmiljöer och små vattendjur.

Taggar