Boka

Boka

För att boka en naturskoldag behöver du var ute i god tid! Kontakta din lokala naturskola och hör dig för med datum och tema. Välj gärna ett tema som fördjupar eller kompletterar det arbetsområde ni jobbar med på skolan/daghemmet just nu. Ni hittar våra teman under Våra Tjänster. Välkommen att boka!

Avboka/Omboka

Skolan har rätt att avboka en naturskoldag också nära inpå tillfället, med hänvisning till gruppens säkerhet eller force majeur (t.ex. att medföljande vuxen blivit sjuk, stormvarningar, naturkatastrofer etc.).

Ibland sker misstag och dubbelbokningar, från båda parter. I mån av möjlighet försöker vi alltid hitta ett nytt datum till er grupp. Ta dock kontakt så snart som möjligt om ni upptäcker att ni bokat ett olämpligt datum.

Ge respons

Vill du ge respons och utvärdera din naturskoldag med oss? Vi tar jättegärna emot dina synpunkter! Antingen direkt via kontaktuppgifter, eller gå till utvärderingsblanketten.

Tack, det betyder mycket för oss.

Taggar