Karin Korsspindels förunderliga värld

Årskurs: 1-2
Årstid: vår och höst

Karin Korsspindel lever ett undanskymt liv bland grässtrån, grenar och andra gömställen i skogen. Kom med ut och undersök spindlar och andra småkryp i din närmiljö! Tillsammans lever vi oss in i en spindels vardag. Vi undersöker och leker med anknytning till årstiden, skogsnaturen och spindlars liv.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!