Naturskolornas läroplan

Naturskolan arbetar aktivt för att stöda det miljöpedagogiska arbetet i daghem och skolor utgående från grunderna för läroplanerna för den grundläggande utbildningen, förskolan och småbarnspedagogiken.

Naturskolornas egen läroplan har gjorts upp för att definiera syfte, mål och innehåll för undervisningen vid Natur och Miljös naturskolor. Vår läroplan baserar sig på de nationella läroplansgrunderna och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Våra naturskollärare beaktar dessa styrdokument i sitt arbete. Likaså baserar vi våra fortbildningar för pedagoger på styrdokumenten.

Naturskolans läroplan innehåller
Värdegrund och allmänna mål, syfte, arbetssätt och pedagogisk filosofi, kvalitetssäkring och utvärdering

Vår målsättning är att ge barn kunskap om naturen, friluftsfärdigheter och miljömedvetenhet, att inspirera till en hållbar livsstil med början från grunden: naturen.

Naturskolornas läroplan anno 2016 gäller tillsvidare.

Taggar