Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Magnus Svarfvar

Välkommen ut med Naturskolan Uttern!

Vår verksamhet riktar sig till skolor och daghem i huvudstadsregionen och västra Nyland.

Naturskolan Uttern är en resurs för skolor och daghem i huvudstadsregionen och västra Nyland. Vi erbjuder uteundervisning i form av naturskoldagar med varierande teman som anknyter till årstid och plats. Naturskolans uteundervisning bygger på ett aktivt lärande med barnens egna upplevelser och upptäckter i fokus. Vår undervisning är läroplansbaserad och fungerar som komplement till den ordinarie undervisningen.

Genom lekar och uppdrag får barnen upptäcka naturen omkring sig med alla sinnen. En dag med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion, men också samarbete och gemenskap i naturen. Samtidigt får lärare och dagvårdspersonal inspiration för fortsatt uteundervisning. Vi ordnar även fortbildningar för pedagoger. Du kan läsa mera om våra aktuella undervisningsteman och fortbildningar under Våra tjänster.

Var finns Naturskolan Uttern?

Naturskolan har uppsökande verksamhet och undervisningen sker i skolornas och daghemmens närmiljöer. Det går bra att ordna en naturskoldag i exempelvis en skogsdunge bakom skolan eller på en strand nära daghemmet. Ni är också välkomna på en längre utflykt till något av regionens natur- och friluftsområden. Vi anpassar oss till det som är möjligt för er. Kontakta Naturskolan Uttern.

Våra priser läsåret 2023-2024

Grupper från svenskspråkiga daghem och grundskolor

Tack vare finansiering från privata och offentliga källor kan Naturskolan Uttern erbjuda tjänster till kraftigt subventionerade priser:

Tjänst Avgift/grupp
Kort naturskoldag (upp till 2,5 timmar) 120 €
Lång naturskoldag (3-5 timmar) 150 €
Ett läsår med naturskolan/ grundskola åk 3-4
(innefattar 2 korta och 2 långa dagar)
500 €
Ett läsår med naturskolan/ daghem & förskola 440 €

En grupp består av max. 25 elever. Gruppens egna pedagoger medföljer gruppen under dagen.

I priserna ingår all undervisning samt material. Naturskollärarens resekostnader kan tillkomma – ta kontakt för att höra vad som gäller i din kommun. Beställaren står själv för ev. elevtransporter och elevernas måltider.

Naturskolavgiften faktureras efter naturskoldagen. Natur och Miljö fakturerar naturskolavgifter utan mervärdesskatt (moms).

Grupper från finskspråkiga skolor

Naturskolan Uttern erbjuder för tillfället särskilda, externt finansierade temadagar för finskspråkiga klasser i vissa kommuner. För dessa tillämpas inte prisen ovan.

Andra grupper

Grupper från skolor och daghem har förtur, men i mån av möjlighet betjänar vi gärna även andra grupper. På grund av vår finansiering kan vi inte erbjuda samma priser som ovan. Ta kontakt och be om en offert!

Vi syns i sociala medier

Naturskolan i sociala medier: @naturskolanuttern

Du kan följa oss på Facebook och Instragram!

Naturskollärarna Annika Ljungberg, Linda Sointu och Pia Bäckman.

Våra nätverk

Naturskolskolan Uttern är ett certifierat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket och medlem i VÄLKE – den regionala samarbetsgruppen för miljöpedagogik i Nyland. Vi är också medlemmar i Naturskoleföreningen.

Våra finansiärer

Natur och Miljös naturskolverksamhet år 2023 finansieras av bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och utbildningsstyrelsen.

Naturskolan Uttern får lokalt stöd av Helsingfors stad, Stiftelsen Tre Smeder, Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Ingå, Kyrkslätts stad, Raseborgs stad, Sjundeå stad, Stiftelsen för Ekenäs Sparbank samt Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

Taggar