Östersjöfondens klasser

Årskurs 4-6
Årstid: höst och vår
Erbjuds av: Ålands naturskola

Varför kramas tångmärlor? Vad gör östersjömusslan svart av ilska?
Tack vare generös hjälp från Östersjöfonden har Ålands naturskola möjlighet att erbjuda 10 st skolklasser i åk 4-6 möjlighet att bli Östersjöfondens klasser. Temat för klasserna är sötvattenmiljön och havet kring Åland. Klasserna får två naturskoldagar ledda av Ålands naturskola och genom praktiska undersökningar, fartfyllda spel och utmanande samarbetsövningar lär vi oss om Östersjön och hur en våtmark kan minska övergödningen av Östersjön. Ansökningstiden för att söka till Östersjöfondens klasser läsåret 2021-2022 går ut den 20 maj 2021.

Här kan du läsa mer i årets informationsblad.

Frågor? Kontakta oss!

  • Åsa Andersson

    Naturskollärare (tjänstledig)

    Ålands naturskola

    E-postadress: asa.andersson (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 318

Taggar