Foto: Magnus Svarfvar

Välkommen ut med Åbolands naturskola!

Åbolands naturskola lär in ute i Åboland.

Åbolands naturskola är en resurs för grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Vi erbjuder uteundervisning med varierande teman som anknyter till årstid och plats. Naturskolans undervisning bygger på ett aktivt lärande med barnens egna upplevelser och upptäckter i fokus. Vår undervisning är läroplansbaserad och fungerar som komplement till den ordinarie undervisningen.

Var finns Åbolands naturskola?

Åbolands naturskola är ambulerande, vilket betyder att naturskolläraren kommer till er med en eldriven paketbil. Naturskoldagen kan arrangeras i skolans eller daghemmets närmiljö eller i ett lämpligt natur- eller friluftsområde som er grupp kan ta sig till. Naturskolläraren står för den pedagogiska utrustningen – för er grupp gäller det att klä er väderenligt och eventuellt ta med matsäck.

Åbolands naturskolas verksamhetsområde omfattar främst Åbo, S:t Karins, Pargas, Kimitoön och Salo. Våra kontors- och lagerutrymmen finns i Pargas.

Vi samarbetar med Åbo stads upplevelsestig för skolor. Inom samarbetet träffar skolklasserna i åk 2-4 årligen Åbolands naturskolas naturskollärare vid Runsala naturskola.

Våra priser läsåret 2021-2022

Samarbetsavtal med vissa kommuner

För tillfället har Åbolands naturskola ett samarbetsavtal med Åbo stad gällande naturskoldagarna i samarbete med Runsala naturskola. För de dagarna gäller inte prisen som anges nedan.

Grupper från svenskspråkiga daghem och grundskolor

Tack vare finansiering från privata och offentliga källor kan Åbolands naturskola erbjuda sina tjänster till kraftigt subventionerade priser:

Tjänst euro/ grupp
Korta naturskoldagar (upp till 2 timmar) 90
Långa naturskoldagar (2-5 timmar) 125
Ett läsår med naturskolan (tidigare fadderklass) 500

Avgiften faktureras efter naturskoldagen. Natur och Miljö fakturerar naturskolavgifter utan mervärdesskatt (moms).

En grupp består av max. 25 elever. Gruppens egna pedagoger medföljer gruppen under dagen.

I priserna ingår all undervisning, material och naturskollärarens resekostnader. Beställaren står själv för elevtransporter och elevernas ev. måltider.

Andra grupper

Grupper från svenskspråkiga skolor och daghem har förtur, men i mån av möjlighet betjänar vi gärna även andra grupper. På grund av vår finansiering kan vi inte erbjuda samma priser. Tag kontakt och be om en offert!

Naturskolan i sociala medier

Åbolands naturskola hittar du också på Facebook och Instagram @abolandsnaturskola. På Facebook delar vi tips, idéer och artiklar relaterade till miljö- och utomhuspedagogik. Här hittar du även information om evenemang vi deltar i. På Instagram och Facebook kan du följa naturskolans vardag.

Våra nätverk

Åbolands naturskola är en certifierad enhet inom LYKE-nätverket för aktörer som erbjuder skolor och enheter för småbarnspedagogik stödtjänster för natur- och miljöpedagogik. Vi är också en partner i Skärgårdshavets biosfärområde.

Åbolands naturskola medverkar också i nätverk som har koppling till naturskolans kärnverksamhet:

  • Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto som koordineras av Valonia.
  • Nätverket Ut med lärarna, som koordineras av Folkhälsan i Åboland.

Våra finansiärer

Natur och Miljös naturskolverksamhet år 2020 finansieras av bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och utbildningsstyrelsen.

Åbolands naturskolas verksamhet får lokalt stöd av Konstsamfundet, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas samt Partel.

Taggar