Vårens vaknande värme

Ett läsår med naturskolan

Upplev naturen året runt under fyra naturskoldagar. Läsårsverksamheten riktar sig till åk 3-6, samt till daghem och förskola.

Ett läsår med naturskolan innefattar fyra naturskoldagar, två tillfällen under höstterminen och två under vårterminen. Vi har olika temahelheter för åk 3-4, åk 5-6 samt daghem/förskola. Observera att utbudet kan variera regionvis.

Naturskoldagarna är planerade så att de stöder skolarbetet och daghemsverksamheten samt läroplanernas mål på flera punkter, samtidigt som vi har nöjet att få följa årstidernas växlingar ute i naturen. Både gruppens deltagare och pedagoger blir bekanta med naturen som lärmiljö samtidigt som vi förankrar ekologiska begrepp i verkligheten. Gruppen får positiva gemensamma upplevelser som ni kan bygga vidare på i fortsatt undervisning. Utöver naturskoldagarna får pedagogerna idéer och material till för- och efterarbete med sin grupp.

Alla fyra naturskoldagar kan ordnas i skolans/daghemmets närmiljö. Alternativt kan en eller flera av dagarna vara en utflykt med buss eller cykel till en utemiljö längre bort. För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever per naturskollärare.

Läsårets teman

Upplägget kan variera mellan naturskolorna och kan exempelvis se ut så här.

Årskurs 3-4

 • Höstens hörnstenar

 • Stannfåglar och fågelmatning

 • Vinterns viktiga vila

 • Vårens vaknande värme

Årskurs 5-6

 • Vi i skogen/ på myren

 • Samarbeta i väder och vind!

 • Energispel

 • Vår, vatten och välmående

Ett läsår med Räven Razze för daghem/förskola

 • Razze tassar i höstskogen

 • Stig in i Razzes sagoskog

 • Listig som en räv

 • Razzes rävskola

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar