Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Vad är naturskola

Natur och Miljös naturskolor har en uppsökande verksamhet där undervisningen sker i skolans eller daghemmens närmiljö eller i lärmiljöer längre ut. Naturskolan arbetar med teman och som kan innefatta en eller flera korta eller långa naturskoldagar. Utöver att möta elevgrupper fortbildar vi pedagoger och studenter.

Upplev, upptäck, undersök!

Under en naturskoldag får barnen ta del av undervisning som är planerad och anpassad efter deras ålder, lokala naturförhållanden och årstidsväxlingar. Undervisningen sker ute i naturen.

För yngre barn går naturskoldagen ut på att uppleva och upptäcka naturen med alla sinnen. Målsättningen är en lekbetonad upplevelse i en trygg omgivning. För äldre barn får artkännedom och ekologi större utrymme och de får pröva på att göra egna undersökningar och observationer i naturen.

"Vi lär och upplever genom utomhuspedagogiska metoder i ett aktivt samspel med platsen, miljön och varandra för ett livslångt hållbart lärande."
Citatkälla: Naturskoleföreningen.

Varför utomhuspedagogik?

När vi skapar variationer för inlärning kan vi hjälpa till att förstärka de teoretiska kunskaperna. Genom en växelverkan mellan teori och praktik kan fler barn få fler möjligheter till inlärning. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där upplevelsen, det aktiva lärandet och elevernas sinnesintryck står i fokus. Eleverna blir engagerade, fysiskt aktiverade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten genom konkreta erfarenheter i varierade utemiljöer. Samtidigt är det viktigt att lärandet sker i växelverkan med den mer traditionella undervisningen inomhus.

Kunskap om naturen och naturliga fenomen får man bäst i naturen, naturen har också en lugnande inverkan på både barn och vuxna. Genom att både teori, upplevelse och praktik vävs samman ges barnen en ökad möjlighet till kunskapsinhämtning. Det gäller också andra ämnen än de naturvetenskapliga; matematik, språk, historia, hållbar uveckling och idrott kan alla läras in ute.

Naturskoldagen ger variation i undervisningen - ett konkret och praktiskt komplement till skolböckerna!

Källa: Naturskoleföreningen. Informations och inspirationsmaterial: Utomhuspedagogik -Starta Naturskola

Hur ser en naturskoldag ut?

På naturskolan lär vi in ute genom lekar, uppdrag och undersökningar. Vi upplever skogen, ängen och havsstranden, samt lär oss om hur vi på ett hållbart sätt kan växelverka med naturen.

En naturskoldag bjuder på många positiva naturupplevelser och barnen får många nya kunskaper och färdigheter att ta med sig hem i ryggsäcken!

Hur ska ni förbereda er för dag ute i naturen och hur fördelas ansvaret mellan naturskolan och gruppens egna pedagoger? Här kan du läsa mer om ansvarsfördelningen och förberedelserna inför en naturskoldag.

Vad erbjuder vi?

Natur och Miljös naturskolor erbjuder naturskoldagar med varierande teman för daghem, förskolor och skolor under alla årstider. Våra teman anknyter till läroplansgrunderna och grunderna för småbarnspedagogiken. Du hittar våra olika teman under rubriken Temadagar. Undervisningen sker i skolans eller daghemmets närmiljö, eller om ni så önskar, i något av regionens natur- eller friluftsområden. Klä er enligt vädret och ta gärna med en matsäck – naturskolläraren fixar resten. Läs mer under Naturskoldagen. Om du har frågor kring vad en naturskoldag kostar, kontakta naturskolan i din region och fråga! Här på hemsidan finns det prisexempel på varje naturskolas egen sida.

Skall ni åka på lägerskola och behöver ett intressant och lärorikt uteprogram? Då kan ni fråga oss på naturskolan vad vi kan stå till tjänst med.

I vår repertoar finns även fortbildningar och inspirationsträffar för pedagoger.

Ta kontakt om ni undrar vad annat vi kan göra för er!

Naturskolornas nätverk

Natur och Miljös naturskolor är certifierade naturskolor inom LYKE-nätverket. Kvarkens naturskola, Naturskolan Uttern och Ålands naturskola är certifierade utvecklingscenter medan Åbolands naturskola är ett certifierat verksamhetscenter. Certifieringen utvecklingscenter är certifieringens högsta nivå och förutsätter att verksamhetsstället på ett mångsidigt sätt främjar och utvecklar miljöpedagogiken. Kvarkens naturskola, Naturskolan Uttern och Ålands naturskola är också medlemmar i Naturskoleföreningen.

Taggar