Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Magnus Svarfvar

Välkommen ut med Ålands naturskola!

Ålands naturskola betjänar alla åländska grundskolor och daghem.

Ålands naturskola är Natur och Miljös enda naturskola på Åland. Naturskolan invigdes i april 2013 och är en resurs för alla åländska grundskolor och daghem på Åland. Naturskolan är ingen plats, utan ett arbetssätt - att lära in ute. Vår utomhuspedagogik bygger på ett aktivt lärande, där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus.

Vi erbjuder naturskoldagar (långa och korta) med olika teman för daghem, förskolor och skolor under alla årstider. Vi erbjuder även läsårsverksamhet där ni som grupp har 4 naturskoldagar under läsåret. Våra temahelheter anknyter till den åländska läroplanen. Fortbildning för pedagoger ordnas också kontinuerligt. Du kan läsa mera om våra aktuella undervisningsteman och fortbildningar under Våra tjänster.

Var finns Ålands naturskola?

Naturskolan på Åland är ambulerande, vilket betyder att naturskolläraren kommer till er med en eldriven paketbil. Naturskoldagen kan arrangeras i skolans eller daghemmets närmiljö eller i ett lämpligt natur- eller friluftsområde som er grupp kan ta sig till. Naturskolläraren står för den pedagogiska utrustningen – för er grupp gäller det att klä er väderenligt och eventuellt ta med matsäck.

Ålands naturskolas har kontor och lager i Ålands Landsbygdscentrum i Jomala, Jomalagårdsvägen 16. Västra entrén på markplan. Kontaktuppgifter till Ålands naturskola.

Våra priser läsåret 2021-2022

Grupper från daghem och grundskola

Tack vare finansiering från privata och offentliga källor kan Ålands naturskola erbjuda sina tjänster till kraftigt subventionerade priser:

Tjänst euro/grupp
Kort naturskoldag (upp till 2,5h) 90
Lång naturskoldag (3-5 h) 125
Ett år med naturskolan / grundskola 400
Ett år med naturskolan / daghem & förskola 360

Ett läsår med naturskolan kallades tidigare naturskolklass, dvs 4 träffar under ett läsår.
Ett läsår med naturskolan erbjuds även för daghem/förskola, 4 träffar per läsår.

Deltagaravgiften faktureras efter naturskoldagen. Natur och Miljö fakturerar naturskolavgifter utan mervärdesskatt (moms).

En grupp består av max. 25 elever. Gruppens egna pedagoger medföljer gruppen under dagen.

I priserna ingår all undervisning, material och naturskollärarens resekostnader. Beställaren står själv för elevtransporter och elevernas ev. måltider.

Östersjöfondens klasser

Östersjöfondens klasser erbjuds kostnadsfritt till ett begränsat antal klasser. Läs mera om det här konceptet.

Andra grupper

Grupper från skolor och daghem har förtur, men i mån av möjlighet betjänar vi gärna även andra grupper. På grund av vår finansiering kan vi inte erbjuda samma priser. Tag kontrakt och be om en offert!

Naturskolan i sociala medier

Ålands naturskola hittar du också på Facebook och Instagram @alands.naturskola. På Facebook kan du följa naturskolans vardag och delar vi tips, idéer och artiklar relaterade till miljö- och utomhuspedagogik. Här hittar du även information om evenemang vi deltar i.

Åsa Andersson och Linda Valve jobbar vid Ålands naturskola

Våra nätverk

Ålands naturskolskola är ett certifierat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket. Vi är också medlemmar i Naturskoleföreningen.

Ålands naturskolas finansiärer

Natur och Miljös naturskolverksamhet år 2020 finansieras av bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och utbildningsstyrelsen. Ålands naturskola får lokalt stöd av Ålands landskapsregering (PAF-medel), Östersjöfonden och Lena och Sven-Erik Holmbergs stiftelse.

Taggar