Ute på naturskolvis

Ute på Naturskolvis är naturskolornas videoserie som ger dig idéer om hur lära in ute.

Alla videor finns också att hitta på Natur och Miljös Youtube-kanal.

Freshabit LIFE IP-filmer om sötvatten

Filmerna har producerats av Naturskolan Uttern inom ramen för Freshabit LIFE IP. Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program.

Djup i sikte - Gör din egen siktdjupsskiva

Siktdjupet kan mätas med en s.k. Secchiskiva. I filmen visar vi hur du kan tillverka en siktdjupsskiva av enkla material.

Håva vattenkryp - Gör din egen smådjurshåv

Det är väldigt svårt att fånga småkryp i vattnet med bara händerna. Med en håv får du tag på djuren så att du kan studera dem i lugn och ro. I filmen visar vi hur du kan tillverka en smådjurshåv av en kökssil.

Ögon under ytan - Gör din egen vattenkikare

Speglingarna från en vågig vattenyta gör det svårt att se vad som finns i vattnet. Med en vattenkikare får du lättare syn på djur och växter i sjöar och åar. I filmen visar vi hur du kan tillverka en vattenkikare av en stor konservburk.

Vattenkryp - Se vilka smådjur vi hittat i sötvatten

Under ytan i sjöar och åar öppnar sig en spännande värld med många olika invånare. Vattenbiologerna Catherine och Emelie berättar om några vanliga vattenkryp som de har hittat i strandvattnet.

Botten upp - Gör din egen bottenprovtagare

Visste du att många olika djur lever i sjöarnas och åarnas bottenmaterial? För att lära känna dem måste du kunna få upp sanden, gyttjan eller leran utan att den sprids ut i vattnet. För det behöver du en bottenprovtagare. I den här filmen visar vi hur du använder en stump avloppsrör som cylinderprovtagare.

Taggar