Svenska i naturen

Finskspråkiga skolor i huvudstadsregionen
Årskurs: 6
Årstid: höst och vår
Naturskolan Uttern

Svenska i naturen –naturskoldagarna ordnas i samarbete med Svenska nu vid Hanaholmens kulturcentrum. Naturskoldagarna är kostnadsfria och riktar sig till huvudstadsregionens finskspråkiga elever i årskurs 6.

Svenska i naturen är en fartfylld utedag, där eleverna får träna sina kunskaper i svenska. Genom praktiska aktiviteter och lekar blir svenskan konkret och rolig för eleverna. Under dagen möter de såväl bekanta som nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag. Under dagen utmanas elevernas samarbetsförmågor och kreativitet samtidigt som lärarna får tips och inspiration till att utnyttja närmiljön i språkundervisningen.

Naturskoldagen tar 2-3 timmar och arrangeras i skolans närmiljö. Antalet kostnadsfria naturskoldagar är begränsat.

Frågor? Kontakta oss!

  • Pia Bäckman

    Naturskollärare

    Naturskolan Uttern / huvudstadsregionen

    E-postadress: pia.backman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 050 462 9947

Taggar