Svenska i naturen

Finskspråkiga skolor i huvudstadsregionen, Åboland, Satakunda och Österbotten.
Årskurs: 6
Årstid: höst och vår
Naturskolan Uttern, Åbolands naturskola, Kvarkens naturskola

Svenska i naturen –naturskoldagarna ordnas i samarbete med Svenska nu vid Hanaholmens kulturcentrum. Naturskoldagarna är kostnadsfria och riktar sig till finskspråkiga elever i årskurs 6.

Svenska i naturen är en fartfylld utedag, där eleverna får träna sina kunskaper i svenska. Genom praktiska aktiviteter och lekar blir svenskan konkret och rolig för eleverna. Under dagen möter de såväl bekanta som nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag. Under dagen utmanas elevernas samarbetsförmågor och kreativitet samtidigt som lärarna får tips och inspiration till att utnyttja närmiljön i språkundervisningen.

Naturskoldagen tar 2-3 timmar och arrangeras i skolans närmiljö. Antalet kostnadsfria naturskoldagar är begränsat.

Frågor? Kontakta oss!

 • Pia Bäckman

  Naturskollärare

  Naturskolan Uttern / Huvudstadsregionen

  E-postadress: pia.backman (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 050 462 9947

 • Maija Kaunismaa

  Naturskollärare

  Åbolands naturskola

  E-postadress: maija.kaunismaa (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 050 5438560

 • Patricia Ljungqvist

  Naturskollärare

  Kvarkens naturskola

  E-postadress: patricia.ljungqvist (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 3296 220

Taggar