Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Magnus Svarfvar

Naturskolnätverken i Finland och Sverige

Nyhet , Publicerat:

Här på naturskola.fi samlas fyra naturskolor, som alla är en den av Natur och Miljö r.f. Utöver oss finns åtminstone fyra andra naturskolor med motsvarande verksamhet på svenska (och på finska). Det är Borgå naturskola, Karleby naturskola, Vanda naturskola och naturskolan vid Haltia naturcentrum. Utöver dessa finns hundratals fler i Norden.

Du har kanske hört oss naturskollärare tala om LYKE-nätverket och Naturskoleföreningen? De är båda intresseorganisationer för natur- och miljöskolor i Finland, respektive Sverige.

LYKE-nätverket är en sammanslutning av olika natur- och miljöskolor. Föreningen bakom nätverket heter Finlands Natur- och Miljöskolförbund r.f. (vilket på finska förkortas LYKKY). Medlemmarna i föreningen är huvudsakligen natur- och miljöskolor i Finland. Föreningen har anställd personal som arbetar för med att stöda och utveckla verksamheten nationellt. Föreningen har certifieringskriterier, och alla medlemmar bör vara certifierade, åtminstone på den lägre nivån. Du kan läsa mer om nätverket och certifieringen på webbsidan www.luontokoulut.fi. Föreningen står bakom bl.a. materialbanken mappa.fi och konferensen Ulos Ut Out.

Naturskoleföreningen i Sverige samlar de allra flesta naturskolor i landet, men har även medlemmar utomlands (t.ex. vi i Finland). Föreningens syfte är att stöda och främja utomhuspedagogik, samt arbeta för att alla kommuner i Sverige ska ha en naturskola. Naturskoleföreningen saknar avlönad personal. Föreningen står bakom idéböckerna i Att lära in ute-serien, vars författare är naturskollärare. Naturskollärare har också varit aktiva i produktionen av Ute är inne-konferensen. Du kan läsa mer om föreningens arbete på www.naturskola.se.

Taggar