Älgbert, skogens konung

Årkurs 1-2
Årstid: höst

Älgen är vårt största däggdjur som det är lätt att hitta olika spår av i skogen. Kom med och bli älgspanare för en dag! Vad sysslar älgen med i skogen och hur förbereder den sig för vintern? Vilka växter tycker älgen om att äta? Vilken betydelse har älgen haft för människan genom tiderna? Genom lekar och uppgifter bekantar vi oss med skogens konung Älgbert, som bjuder oss att upptäcka och trivas i höstskogen.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar