Vi och rovdjuren

Årskurs: 1-3
Årstid: vinter och vår

Rovdjuren, vilka är de? Var bor de och vad äter de? Genom lekar, undersökningar och samarbetsövningar lär vi oss känna igen olika rovdjur och deras egenskaper. Vi lever oss in i rovdjurens liv för att förstå deras viktiga roll i den finska naturen.

Taggar