Framtidsbyggarna

Årskurs: 4-6
Årstid: vår
Erbjuds av: alla naturskolor

Kan du läsa av naturen? Varför är träden livsviktiga för oss? Vad innebär det att lyssna på varandra och kompromissa? Det är frågor som vi funderar på i temat Framtidsbyggarna. Genom lek och kreativa aktiviteter tränar vi upp färdigheter som behövs i vår strävan mot en hållbar framtid. Ett hållbart levnadssätt betyder också att vi tar hand om varandra, bland att annat genom att öva våra kommunikations- och samarbetsförmågor. Temadagen har tagits fram i samarbete med Borgå naturskola.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar