Framtidsbyggarna

Årskurs: 4-6
Årstid: höst och vår
Erbjuds av: Naturskolan Uttern och Åbolands naturskola

Kan du läsa av naturen? Varför är träden livsviktiga för oss? Vad innebär det att lyssna på varandra och kompromissa? Det är frågor som vi funderar på i temat Framtidsbyggarna. Genom lek och kreativa aktiviteter tränar vi upp färdigheter som behövs i vår strävan mot en hållbar framtid. Ett hållbart levnadssätt betyder också att vi tar hand om varandra, bland att annat genom att öva våra kommunikations- och samarbetsförmågor. Temadagen har tagits fram i samarbete med Borgå naturskola.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar