Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Mästerjägarna fladdermössen – en av höstens nya temadagar

Inspiration , Publicerat:

Liksom ugglan och katten är jag vaken om natten
Ska jag säga något mer
Jo, jag hänger upp och ner!

Fladdermusen vars levnadsvanor formats i mörker är mytomspunnen och väcker både barns och vuxnas intresse. Många har nog hört läskiga berättelser om fladdermöss som suger blod. I själva verket är det endast tre av 1300 arter som äter blod och dessa bor i Syd- och Centralamerika. De övriga gillar insekter som de skickligt jagar under nattens timmar. En fladdermus kan äta tusentals myggor på en enda natt! Världens enda flygande däggdjur är onekligen en mästerjägare.

Nordfladdermus är en av tretton fladdermusarter i Finland. Samtliga är fridlysta. Illustration: Sara Kåll-Fröjdö

De effektiva myggjägarna lider brist på naturliga boplatser i vår natur. På samma sätt som för fåglar kan du sätta upp holkar för att hjälpa fladdermössen. I en artikel från Finlands Natur finns tips och idéer för hur du kan gå tillväga.

Temadagen har utvecklats i samarbete med Ostrobothnia Australis

År 2013 inleddes projektet KvarkenBats, vars målsättning är att kartlägga fladdermusens migrationsrutter i Kvarken med hjälp av fladdermusdetektorer och radiotelemetri.

Trollpipistrellen (Pipistrellus nathusii), som i Finland klassas som en sårbar (VU) art, har stått i fokus i projektet KvarkenBats. Illustration: Sara Kåll-Fröjdö

Ostrobothnia Australis tilldelades år 2020 Svensk-Österbottniska samfundets 100-årsjubileumsbidrag. En av målsättningarna var att tillsammans med Kvarkens naturskola utarbeta ett naturpedagogiskt program. I samarbete med Niclas Fritzén, chef för Valsörarnas biologiska station, inledde Kvarkens naturskola planeringen av ett fladdermusprogram för elever i årskurs 3 till och med årskurs 6.

I april 2021 fick de första grupperna prova på det nya programmet. Foto: Ida Berg

På bilden berättar Niclas Fritzen om hur de inom projektet KvarkenBats förser fladdermöss med radiosändare. Från och med höstterminen 2021 är programmet en del av naturskolornas utbud.

Boka en naturskoldag med temat fladdermöss i höst

Vad äter fladdermusen och hur fångar den sitt byte? Hur sover fladdermöss? På vilket sätt kommunicerar fladdermöss med varandra?

Under en naturskoldag besvaras många intressanta fladdermusfrågor genom lekar och undersökningar.

Mer information om temadagen samt bokningsuppgifter

Vi ger oss ut i sensommarnatten och lyssnar och spanar efter fladdermöss

Under våra naturskoldagar är chansen liten att få syn på riktiga fladdermöss eftersom de rör sig om natten. Det är nämligen under sena sommarkvällar man kan få syn på dem när de rör sig med snabba vingslag. Med hopp om att få observera fladdermöss och deras flygkonster ordnar Kvarkens naturskola och Ostrobothnia Australis r.f. en fladdermusexkursion torsdag 19.8.2021 kl. 21:30 vid Stundars, Solf.

Evenemanget riktar sig till hela familjen. Under kvällen lyssnar vi efter fladdermöss med detektorer och lär oss mera om fladdermöss genom lekar och berättelser. Här kan du anmäla er och hittar mer information.

Taggar