Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Helsingfors universitet, Katarina Lönnström

Baljväxter förbättrar markstrukturen

Utöver baljväxternas förmåga att binda kväve från luften till marken kan de även förbättra markstrukturen på andra sätt.

Så främjar baljväxternas rötter markstrukturen

Baljväxterna har långa och kraftiga rötter som sträcker sig djupt ner i marken. Rötterna luckrar upp jorden och ökar därmed syrehalten i marken. Det är inte bara baljväxterna som gynnas av att syrehalten ökar utan även andra växter i närheten.

För att kunna ta tillvara på baljväxternas markförbättrande egenskaper måste skador på baljväxternas rotsystem undvikas. Jorden bör därför inte plöjas, vilket i sin tur leder till andra positiva effekter. Att jorden förblir orörd gynnar flera organisamer, alltifrån maskar till insekter och däggdjur. Till exempel ökar mikrobverksamheten i jorden och det organiska materialet bevaras. Jordens täthet minskar, vilket skapar gynnsamma odlingsförhållanden. Variationen av andra djur ökar också då växtligheten ger skydd. Riskan för att störa fåglar och andra däggdjur som har sina bon på marken minskar också.

Baljväxter och lagring av kol

Baljväxterna kan även hjälpa till att binda en större del av kolet i luften till marken. Odlingssätt och val av grödor har en stor inverkan på hur mycket kol som finns i jorden. I det konventionella jordbruket odlas ofta samma grödor år efter år i så kallade monokulturer. Genom att ha baljväxter i en varierad växtföljd förbättras markens hälsa och bördighet. Mikroblivet i marken stimuleras och leder ofta till att markens kolhalt förbättras. Den växtföljd som lagrar mest kol är en varierande växtföljd som innehåller fleråriga baljväxter, eller andra perenner och en ettårig baljväxt.

Källor och vidare läsning

Legume crops and biodiversity - legumehub.eu

Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark - Formas

Taggar