malgrupper/larare/abolands_naturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Backstensstrand.jpg

Aktuellt vid naturskolan  

 

Boka en naturskoldag till din grupp redan idag! Vi har temadagar för daghem och förskolor och skolor åk 1-6.

Vill du veta mera? Ta gärna kontakt: 045 2700314 eller abolandsnaturskola(at)naturochmiljo.fi.

Kontaktuppgifter

 

Aija Mäkinen

naturskollärare

045 2700314

Aija Mäkinen vikarierar naturskollärare Emilia Nordling.

 

Åbolands naturskola

Henriksgatan 9

20500 Åbo

 

abolandsnaturskola(at)naturochmiljo.fi

fornamn.efternamn(at)naturochmiljo.fi

 

Gilla naturskolan på Facebook!

 

Naturskolan har satt igång i Åboland!

 

 

Vad erbjuder naturskolan?

Naturskolans verksamhet riktar sig till regionens skolor och daghem. Naturskolan arrangera naturskoldagar för grundläggande utbildningen och dagvården i Åbo, S:t Karins, Kimitoön, Pargas och Salo.

Under naturskoldagen lär sig eleverna med hela kroppen och alla sinnen medan lärare och dagvårdspersonal får inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning. Som lärmiljön fungerar den egna närmiljön och skärgårdsnaturen. Naturskolans undervisning baserar sig på de lokala läroplanerna och planerna för småbarnspedagogiken.

Temat för naturskoldagen väljer gruppen och naturskolläraren ut tillsammans utgående från naturskolans utbud på fenomenbaserade temahelheter. Naturskoldagens program och undervisning är anpassade till årstiden, åldersgruppen och den omgivande miljön. Till helheten kan också höra för- och efterarbetsuppgifter.

Vi kommer till er närmiljö! 

Naturskolläraren åker runt till skolorna och daghemmen för att ha hand om naturskoldagens undervisning i skolans eller daghemmets närmiljö. Naturskoldagen kan också arrangeras på en annan plats, ett så kallat uteklassrum, dit gruppen tar sig med transport. All utrustning som behövs för dagen har naturskolläraren med sig. Det är bara för er grupp att klä er väderenligt och ev. ta med en matsäck.

Med naturskolverksamheten vill vi 

  • stöda grundläggande utbildningen och småbarnsfostran i att förverkliga sina läroplaner och planer för småbarnspedagogik
  • göra barn och unga bekanta med sin egen närmiljö samt naturen och livet i skärgården
  • dela med oss av naturupplevelser och väcka naturkänsla
  • främja en hållbar livsstil
  • erbjuda högklassig uteundervisning året om och fungera som stöd, inspiratör och utvecklare inom miljö- och utomhuspedagogik. 

Natur och Miljös naturskolor har en egen läroplan som du hittar via denna länk. Som bäst uppdateras läroplanen i enlighet med den nya planen för småbarnspedagogik.