Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Samarbeten

Där det är möjligt och ändamålsenligt samarbetar vi mycket gärna med andra aktörer. Bekanta dig gärna med vår verksamhet och hör av dig om du har förslag till ett gemensamt projekt. Nedan samlar vi information kring aktuella och tidigare samarbeten.

Pågående samarbeten

NATURligtvis ute på svenska är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur och Miljö r.f. Vårt mål är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna, samt inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen. Inom projektet erbjuds naturskoldagar för elever. Det är också möjligt att beställa en fortbildning, eller ladda ner övningarna projektet producerat för användning i ditt eget klassrum.

Utesvenska är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur och Miljö r.f., med fokus på huvudstadsregionen. Projektet erbjuder naturskoldagarna Språkbad i naturen och Svenska i naturen. Projektet har också utvecklat läromaterial som du kan skriva ut.

Klimatskolan är ett pilotprojekt i samarbete med Utvecklingscentralen Lärorik. Målsättningen är att utarbeta och testa undervisningshelheter för åk 5-6, med fokus på matens roll för en klimatsmart livsstil.

BlueCare är ett projekt vid Naturresursinsitutet med syfte att undersöka och utveckla modeller för hälsofrämjande aktiviteter i s.k. blå miljöer (skärgårdsmiljöer). Kvarkens naturskola är delaktig i projektet genom att testa en modell för undervisning i blå miljöer, samt utveckla ett undervisningsmaterial om fiske.

Freshabit LIFE IP är ett EU-projekt vars målsättning är att förbättra livsmiljön för arterna i olika vattendrag i Finland och att erbjuda dem som bor vid vattnet kännedom om sin lokala å. Särskild vikt läggs vid flodpärlmusslan och vid att förbättra vandringsmöjligheterna för fiskar. Natur och Miljö r.f. medverkar genom att Naturskolan Uttern och Kvarkens naturskola utvecklar naturskolprogram med temat sötvatten. Naturskoldagar för åk 5-6 och åk 7-9 och fortbildning för lärare erbjuds. Fokus ligger i Västra Nyland på Svartån och Kisko å och i Österbotten på Blomträsket-Isojoki samt Esse å. Du hittar mer information under Våra tjänster (Temadagar och Fortbildning) samt under Material för lärare.

Barnens fågelvecka är ett samarbete med Birdlife Finland. Natur och Miljö har översatt och utvecklat undervisningsmaterial till fågelveckan, som uppmärksammas årligen, i maj. Våra naturskolor erbjuder också relaterade temadagar för skolor och daghem.

Följ med våren är ett samarbete mellan Luonto-Liitto och Natur och Miljö.

Östersjöfondens klasser är ett samarbete mellan Östersjöfonden (Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid) och Natur och Miljö r.f /Ålands naturskola. Projektet erbjuder naturskoldagar om Östersjön och Sötvattensmiljö för årskurs 4-6.

Sommarklubben är ett samarbete mellan Folkhälsan på Åland och Natur och Miljö r.f. som riktar sig till sommarlediga barn på Folkhälsans dagsläger. Ålands naturskola står för programmet under lägerdagarna där naturskolerelaterat innehåll står i fokus.

Tidigare samarbeten

Natur & Språk var ett samarbete mellan Natur och Miljö och Helsingfors universitet. Inom projektet utvecklades tvåspråkig fritidsverksamhet.

Taggar