Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Naturskolornas kundregister och dataskydd

Naturskolorna Kvarkens naturskola, Naturskolan Uttern, Åbolands naturskola och Ålands naturskola drivs av Natur och Miljö rf som ansvarar för datasäkerheten på denna webbplats.

Läs mer om förbundets datasäkershetsprinciper här.

Naturskolornas kundregister och hantering av personuppgifter

Naturskolorna är självständiga enheter med individuell hantering av sina kunders personuppgifter. För att naturskolan skall kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Varje naturskola har ett eget kundregister med relevanta kontaktuppgifter till kunder i områdets skolor och daghem. Registren hanteras endast av respektive naturskolas personal. Du hittar naturskolornas personal och kontaktuppgifter här.

Då naturskolan kontaktar nya kunder använder vi oss av kontaktuppgifter som finns tillgängliga på webben.

Register för att sköta kommunikation och fakturering

Naturskolorna för ett register över sina kunder för att kunna sköta kommunikation och fakturering.

Vi kan föra logg över vår kommunikation med kunden för att veta vilken information vi redan tilldelat kunden och för uppföljning av vår verksamhet. Personuppgifter som vi sparar i vårt register är bl.a. lärarens namn och e-post. Därtill sparar vi uppgifter om gruppens storlek, men inte barnens och elevernas personuppgifter.

Inför och under naturskoldagen har naturskolan även berörda pedagoger/rektorers telefonnr. med hänvisning till gruppens säkerhet samt force majeur.

För en del verksamheter kan uppgifter om allergier och hälsa vara nödvändiga för att deltagarnas behov skall kunna beaktas vid servering och av ledare. Då du ger oss dessa uppgifter ger du samtidigt ditt samtycke till att vi kan behandla dem för de ändamål de samlats in.

Personuppgifter och kundregister hanteras endast av ifrågavarande naturskolas anställda samt av administrativ personal. Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon utomstående. Personuppgifterna lagras så länge som det behövs för att hantera bokningen. Uppgifterna kan bevaras så länge att verksamheten redovisats för våra finansiärer. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs. Efter det kontaktar vi skolan eller daghemmet i marknadsföringssyfte med hjälp av uppgifter som finns tillgängliga på webben.

Rättigheter och klagomål

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Uppgifterna kan raderas på begäran.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Personer som finns upptagna i registret har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Taggar