Faktureringsuppgifter

Här hittar du våra faktureringsuppgifter. Var vänlig och skicka fakturan enligt anvisningarna. Vi tar inte emot fakturor till vår besöksadress.

Kom ihåg att ange kontaktpersonen hos oss som referens samt gärna namnet på den enhet/ det projekt (t.ex. Ålands naturskola) som gjort beställningen. Det här gör behandlingen av inköpsfakturorna smidigare.

Vi önskar i första hand nätfakturor

Nätfaktureringsadressen är 003702170767. Fakturorna förmedlas till oss av Liaison Technologies, vars förmedlarkod är 003708599126.

Fakturor kan också skickas i pdf-format som bilaga till ett e-postmeddelande. Meddelandet skall skickas till adressen ekonomi (at) naturochmiljo.fi.

Fakturor i pappersform skall skickas till adressen:

Natur och Miljö rf
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Natur och Miljös FO-nummer: 0217076-7

Natur och Miljös VAT-nummer (för gemenskapsintern handel): FI02170767

Taggar