malgrupper/larare/abolands_naturskola/program
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Ta kontakt!

Läs mera om våra naturskoldagar för daghem och förskolor samt skolor åk 1-6.

Eller ta kontakt så berättar vi mera!

 

 

Vad vi gör

På naturskolan lär vi in ute genom lekar, utmaningar och uppdrag. Programmen ger variation i undervisningen - ett konkret och praktiskt komplement till skolböckerna eller vardagen i daghemmet. Samtidigt får lärare och daghemspersonal inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning.

 

Vi erbjuder olika temahelheter för daghem, förskolor och skolor under alla årstider. Våra teman anknyter till läroplansgrunderna och grunderna för småbarnspedagogiken.

 

Läs mera om våra naturskoldagar för daghem och förskolor samt skolor åk 1-6. Vi arrangerar också fadderklassverksamhet för åk 5-6.

 

Läs mera om våra målsättningar med naturskolpedagogiken och bekanta dig med naturskolornas läroplan.

 

Undervisningen sker i skolans eller daghemmets närmiljö, eller om ni så önskar, på en annan plats dit ni tar er med transport. Klä er enligt vädret och ta gärna med en matsäck; naturskolläraren fixar resten.

 

För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever/barn.

 

Ta kontakt om ni undrar vad annat vi kan göra för er!