malgrupper/larare/freshabit
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinterisklossar.jpg

Kontakt

 

Julia Scheinin                    
Naturskollärare                
045 8804480                                
                  
fornamn.efternamn( at )naturochmiljo.fi

 

Naturskolan Uttern
Åvikhemmet, Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå


Frågor gällande fakturering kan riktas till kansliet i Helsingfors: 

(09) 6122 290, kansliet( at )naturochmiljo.fi 

 

Snöpärla

Freshabit LIFE IP

 

Natur och Miljö medverkar i EU Life IP-projektet Freshabit, som har som målsättning att förbättra livsmiljön för vattenarterna i olika vattendrag i Finland. Särskild vikt läggs på flodpärlmusslan och på att förbättra vandringsmöjligheterna för fiskar. Projektet, som koordineras av Forststyrelsen, vill också ge dem som bor vid vattendraget kännedom om sin lokala å. Vår uppgift inom projektet är att utveckla naturskolprogram för åk 5-6 och åk 7-9.

 

Naturskolan Uttern koordinerar Natur och Miljös del av projektet. Fokus ligger i Västra Nyland på Svartån och Kisko å, och i Österbotten på Blomträsket-Isojoki.

 

Läs mera om projektet på Forststyrelsens sidor!