malgrupper/larare/naturskolan_uttern/program
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Kontakt

 

Pia Bäckman                  Julia Scheinin
Naturskollärare               Naturskollärare
050 462 9947                 045 8804480
Naturskoldagar,           ​Lägerskolor,
naturskolklasser,         FRESHABIT LIFE IP (EU)
fortbildning


fornamn.efternamn( at )naturochmiljo.fi

 

Naturskolan Uttern
Åvikhemmet, Västra Kungsbron 52
02580 Sjundeå


Frågor gällande fakturering kan riktas till kansliet i Helsingfors: 

(09) 6122 290, kansliet( at )naturochmiljo.fi 

Vad vi gör

 

På naturskolan lär vi in ute genom lekar, utmaningar och uppdrag. En naturskoldag ger variation i undervisningen – ett  konkret och praktiskt komplement till skolböckerna eller vardagen i daghemmet. Samtidigt får lärare och daghemspersonal inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning.

 

Vi erbjuder olika temahelheter för daghem, förskolor och skolor. Vi upplever skogen, ängen och havsstranden under olika åstider, samt lär oss om hur vi på ett hållbart sätt kan växelverka med naturen. Våra teman anknyter till läroplansgrunderna och grunderna för småbarnspedagogiken.Läs mera om våra målsättningar med naturskolpedagogiken och bekanta dig med naturskolornas läroplan.

 

Undervisningen sker i skolans eller daghemmets närmiljö, eller om ni så önskar, i något av regionens natur- eller friluftsområden. Klä er enligt vädret och ta gärna med en matsäck – naturskolläraren fixar resten.

 

För en trygg och ändamålsenlig undervisning tar vi emot grupper om max 25 elever/barn per naturskollärare. Vi kan ta emot högst två paralella grupper (max 50 elever/barn) åt gången.

 

Vi ordnar även lärarfortbildningar i utomhus- och miljöpedagogik.

 

Ta kontakt för att diskutera vad vi kan göra för er!