malgrupper/larare/naturskolan_uttern/program/skola_ak_1_6
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter bjorktrast.jpg

Kontakt

  

Pia Bäckman                  Emma Sten
Naturskollärare               Naturskollärare
050 462 9947                 045 880 4480

Bokningar för               Bokningar för
huvudstadsregionen​    västra Nyland


fornamn.efternamn( at )naturochmiljo.fi

 

Våra temadagar för åk 1-6

 

Naturskoldagens läng: 3-5 h

Max antal elever per grupp: 25 st

Virvlande vårvindar (åk 0-2)

Den här dagen kommer vi att lära oss mera om varför bin, humlor, fjärilar och andra insekter är så viktiga. Vi studerar och letar efter insekter i luppar och bygger insekthotell. Vi letar också efter vårtecken och lär oss känna igen vårblommor. Fokus ligger på elevernas faktiska upptäckter i naturen. Dagen varvas med undersökningar diskussioner och lekar.

Boris Bofink och fåglarnas vår (åk 0-2)

Med Boris Bofink bekantar vi oss med fåglarnas vårsysslor. Vi letar efter fågelmat, bygger bon och tar tillsammans reda på vilka olika fåglar som på våren flyttar tillbaka till hemknutarna. Vi övar oss att använda oss av och titta med kikare som riktiga fågelskådare. Allt detta gör vi genom roliga lekar och övningar.

Följ med våren (åk 3-6)

När naturen vaknar upp ur vinters vila kommer våren med ljus, värme, färger, liv och läten. Vilka djur är det som kryper fram ur sina vintergömmor? Vi letar efter vårtecken med hjälp av alla våra sinne. Vi låter vårtecknen inspirera eleverna i fartfyllda lekar, skapande och fantasieggande undersökningar.

Vattnets värld (åk 3-6, vår och höst)

Genom spel, uppdrag och lekar lär vi oss om vattnets kretslopp och vattnets roll i världen och i vår vardag. Vi undersöker vattnets egenskaper och olika skepnader. Har vi en passlig strand tillgänglig tittar vi även närmare på livet under vattenytan.

Vandring i vår-/höstskogen (åk 1-6) 

Vi packar maten i ryggsäcken och vandrar ut i skogen. Längs vägen upptäcker vi vårnaturen med nyfikenhet och öppna sinnen. Kanske stannar vi och betraktar en myrstack, gör naturkonst eller kikar på fåglar. Vi följer inte ett fastspikat program, utan låter naturen bjuda på uppleverlserna. Vi gör en brasa och kokar te av granskott på elden medan vi njuter av matsäcken. Vandringen kan ordnas i ett av våra uteklassrum: Störvik-Kopparnäs i Sjundeå/Ingå, Karnaistenkorpi i Lojo eller i Sibbo storskog. 

Upplev höstnaturen (åk 1-6)

Under den här fartfyllda utedagen behövs både upptäckariver och kreativitet. Vi studerar höstfenomen med våra olika sinnen och funderar på hur naturen förbereder sig inför vintern. Vi spelar höstbingo, gör naturtavlor och lär oss om allemansrätten. Programmet kan varieras enligt elevernas ålder och era önskemål.

Karin Korsspindels förunderliga värld (åk 0-2, vår och höst )

Karin Korsspindel lever ett undanskymt liv bland grässtrån, grenar och andra gömställen i skogen. Kom med ut och undersök spindlar och andra småkryp i din närmiljö! Tillsammans lever vi oss in i en spindels vardag. Vi upptäcker, leker och lär oss nytt med anknytning till årstiden, skogsnaturen och spindlars liv. 

Upptäcktsfärd på myrstigen (åk 1-2, vår och höst)    

Vart leder alla myrstigar i skogen? Hur pratar myror med varandra? Vad händer i myrstackens olika rum? Vi dyker ner till skogsbottnen och följer med myran Tyra på en spännande dag i en stackmyras liv bland barr och blåbärsis. Vi undersöker, leker och samarbetar på olika vis – det är myror duktiga på!  

Nedbrytarvännerna på vift (åk 1-3 höst)

Vi lär känna gråsuggor, daggmaskar, sniglar och snäckor. De är alla ryggradslösa nedbrytare som förvandlar det de äter till jord. Vi lever oss in i nedbrytarnas liv genom roliga lekar och sinnesövningar samtidigt som vi lär oss hur mylla blir till. Med riktig forskarutrustning söker vi också reda på småkryp för att dokumentera och kategorisera djurlivet i närmiljön.

Upptäcktsfärd på myrstigen (åk 1-2)

Vart leder alla myrstigar i skogen? Hur pratar myror med varandra? Vad händer i myrstackens olika rum? Vi dyker ner till skogsbottnen och följer med myran Tyra på en spännande dag i en stackmyras liv bland barr och blåbärsis. Vi undersöker, leker, räknar och samarbetar på olika vis – det är myror duktiga på!

Vårt hav (åk 3-6, höst) 

Vi undersöker Östersjön. Vi vadar i havet och undersöker vad som finns under ytan. Genom olika övningar och egna undersökningar lär vi oss om vattnet, stranden, arterna och hur allting hänger ihop. Vi märker också vad vi själva kan göra för att havet ska må bra.

Livet i skogen (höst åk 5-6)   

Skogen är mer än bara träd. Vi undersöker skogens mångfald ur olika perspektiv och bekantar oss med några vanliga skogsarter. Vi lär oss skilja på skog och skog och funderar på vem som kan leva i olika miljöer. Tillsammans skapar vi mikrokonst av naturmaterial, spelar bladbingo och upptäcker det fina i det lilla.

Vinter i naturen  (åk 1-6, vinter)

Eleverna upplever vinternaturen, särskilt från djurens perspektiv. Dagen är sannolikt kall och vi funderar på överlevnadsstrategier under vintern. Vi undersöker förstås snön, dessa nästan magiska iskristaller, söker spår, både i snön och på andra sätt och håller värmen med hjälp av lekar där eleverna håller sig i rörelse.

Under luppen (åk3-4)

Rustade med insektsugar, burkar och luppar beger vi oss på jakt efter skogens vilda djur. Då vi går ner på knäna och upplever skogen ur ett annat perspektiv öppnar sig en ny värld: småkrypens värld. Vi samlar in, sorterar och klassificerar våra fynd och lär oss skilja att på insekter, spindlar och gråsuggor. I programmet ingår också grupparbeten och fartfyllda lekar med småkrypstema.

Hitta matematiken i naturen (åk 3-6)

Matematiken finns överallt omkring oss. Vi mäter trädens höjd, bygger miniatyrer och undersöker skogens mångfald med bråk. Vi räknar med hjälp av naturmaterial och våra egna kroppar, samt använder enkla mätinstrument. Teori blir praktik när vi förankrar bekanta matematiska begrepp i verkligheten.

Människan och miljön (åk 3-6)

Vad betyder kretslopp, hållbar konsumtion och ekologiskt fotspår? Vad tillverkas olika saker och produkter av, och var har de olika materialien sitt ursprung? Hur kan jag spara på naturen i min vardag? Vi lär oss genom lek och spel och övar oss även på kritiskt tänkande.

Lägerskola för åk 5-6

Vill du bjuda din klass på en naturnära lägerskolupplevelse med intressanta progamhelheter och högklassig uteundervisning ? Läs mera om vad vi kan erbjuda här