malgrupper/medlem/medlemsundersokning_2013
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg
 

Medlemsundersökningen 2013

Vi tackar alla medlemmar som svarade på vår medlemsundersökning under våren 2013 - över 70% av dem som fått enkäten fyllde i blanketten och vi är mycket glada över att ha en så engagerad medlemskår.

Här kan du läsa slutrapporten över undersökningen och se vad medlemmarna tycker och tänker.

En motsvarande medlemsundersökning gjordes år 2006. Vi har haft stor nytta av svaren. Resultaten från medlemsundersökningen 2013 kommer att utnyttjas vid planeringen av förbundets nästa treårsplan och för den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten.