Foto: Lyke-nätverket

Mot en hållbar framtid

Kommunen har en viktig roll inom hållbar utbildning och småbarnspedagogik.

Natur och Miljö utmanar kandidater i kommunalvalet att understödja miljöpedagogiska målsättningar.

En stor del av kommunernas uppgifter består av utbildning, småbarnspedagogik och kulturtjänster – och efter den kommande vårdreformen utgör dessa en ännu större andel än tidigare. Bildningen är en av kommunens huvuduppgifter.

Finland har förbundit sig att genomföra hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Enligt handlingsprogrammet har utbildningen en central roll i främjandet av hållbar utveckling. Enligt mål 4.7 måste utbildningen ge eleverna kunskapen och färdigheterna som behövs för att främja hållbar utveckling. Kommunerna spelar en nyckelroll i att uppnå målet.

Miljöpedagogik som tema i kommunalvalet 2021

Genom valkampanjen Mot en hållbar framtid vill vi att barn och unga i kommuner får fler möjligheter att vistas i naturen och lära känna sin näromgivning. Miljöpedagogik och hållbar utveckling ska säkerställas i den grundläggande utbildningen i kommunen.

Miljöpedagogernas valteser är:

  1. En liten gruppstorlek möjliggör utforskande lärande och säker användning av mångsidiga lärmiljöer såsom närnaturen.
  2. I en hållbar kommun har pedagoger möjlighet att ta del av natur- och miljöskolors verksamhet samt fortbildning under arbetstid.
  3. En hållbar kommun sporrar till att använda pedagogiska material och tjänster inom miljö och hållbar livsstil.
  4. En hållbar kommun möjliggör inlärning i närmiljön med stöd av miljöpedagogiska tjänster.
  5. En hållbar framtid byggs upp i pedagogiska planer och styrdokument.
  6. I en framtidsinriktad kommun ordnas utbildningen i en hållbar omgivning, där utrymmen, mat, inköp, städning och övriga tjänster beaktas.

Du som kandiderar till kommunfullmäktige kan understödja ovanstående mål med att lyfta upp temat i din kampanj.

Du som är invånare kan fråga din kandidat hur hen förhåller sig till målen.

En hållbar framtid byggs upp i pedagogiska planer och styrdokument.

Flera miljöpedagogiska organisationer bakom kampanjen

Finlands natur- och miljöskolförbund rf och andra miljöpedagogiska organisationer har gemensamt utarbetat dessa mål. Teserna hjälper kommunerna att följa principerna för hållbar utveckling och att målmedvetet jobba för målen i Agenda 2030.

Följ kampanjen och diskussioner kring de olika delmålen i Natur och Miljös och naturskolornas sociala medier på Facebook och Instagram.

Läs mer om kampanjen och valteserna på finska på luontokoulut.fi.

Taggar