Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inled skolåret med övningar utomhus

Inspiration , Publicerat:

Sommarens lata dagar (eller var de fartfyllda?) är nu över och vi går in för ett nytt skolår. Många elever kommer tillbaka till en klass de känner medan andra har bytt skola eller börjar i skolan för första gången (vad spännande!).

Mycket händer de första dagarna, vänner som inte setts på hela sommaren knyter vänskapsbanden åter, den nya i klassen försöker hitta sin plats och alla vänjer sig med tanken på ett nytt läsår. Då kan det vara bra att förflytta sig, ta sig ut till utemiljön och låta klassrummets väggar upplösas.

Att använda utemiljön i undervisningen skapar omväxling och ger möjligheter till mer rörelse i skolvardagen. Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Inför skolstarten har vi samlat ihop några korta och enkla övningar med syftet att lära känna varandra och omgivningen. Låt dessa övningar vara början på ett skolår som delvis ägnas i det största klassrummet i världen – uterummet! Gör det till en vana att hålla en lektion eller skoldag utomhus emellanåt: räkna matte med kottar, låt trädens sus sätta rytmen för musiken eller låt trollsländan inspirera till en dikt.

Mina sommarminnen

Deltagarantal: minst 2 personer

Material: kottar/stenar, ev. bilder och hinkar

Tid: 10–20 minuter

Syfte: Ett alternativ till en av de första frågorna man ställer då skolan börjar “vad gjorde du i sommar”. Alla får dela med sig med låg tröskel.

Dela in klassen i grupper på 3–4 personer. Säg ett ord (ett föremål, en plats eller art) de ska berätta så många sommarminnen som möjligt om. För varje minne sätter man en kotte/sten på marken i en hög. Alternativt kan man ha “minneshinkar” med text och/eller bilder av de ord man valt, i vilka man placerar föremålen. Minnena behöver inte vara något man gjort utan kan också vara sådant man upplevt med sina sinnen. I slutet kan man välja att räkna kottarna/stenarna eller att varje grupp återberättar några minnen för hela klassen.

Exempelvis:

Mygga → ett ihållande surrande när vi tältade, jag fick 20 myggbett på en kväll! ....

Strand → simskola, sand mellan tårna....

Skolgården

Deltagarantal: parvis

Material: ögonbindel

Tid: 10–20 minuter

Syfte: skapa tillit och öva på samarbete samt bekanta sig med skolgården på nya sätt.

Dela in eleverna i par. Ett alternativ är att be alla att leta upp en kotte/sten och bilda ett par med den som har en liknande kotte eller sten. Till varje par delas en ögonbindel ut. En i paret tar på sig ögonbindel och därefter snurrar den andre personen hen. Efter det förs personen med ögonbindel till en plats på skolgården inom rimligt avstånd.Rutten ska inte vara rak utan får gärna ringa och kroka runt för att desorientera. Personen med förtäckta ögon får bekanta sig med platsen genom att röra och dofta innan hen förs tillbaka.

Ögonbindeln tas bort och nu ska personen försöka hitta tillbaka till platsen.

Växtätaren och rovdjuret

Deltagarantal: minst 10 personer

Material: inget

Tid: 5–20 minuter

Syfte: Isbrytare, bra för grupper som känner sig lite osäkra eller är nya för varandra. Pulshöjare.

Del 1: Deltagarna ställer sig i en ring, alla är växtätare. Be eleverna att välja tyst för sig själv ut en i ringen som föreställer rovdjuret. Säg till deltagarna (växtätarna) att de ska hålla sig så långt borta ifrån rovdjuret som möjligt. Låt deltagarna få röra sig fritt runt i ett utmärkt område tills dess att alla börjar stanna till.

Del 2: Be eleverna att samlas i en ring igen. För att skydda sig från rovdjuret ytterligare får de till uppgift att tyst för sig själv välja en person som utgör ett gömställe. När leken börjar gäller det för deltagarna att placera sig/hålla sig så att gömstället hela tiden befinner sig mellan sig och rovdjuret.

Djurens rörelser

Deltagarantal: minst 10 personer

Material: inget

Tid: 10–15 minuter

Syfte: Isbrytare, bra för grupper som känner sig lite osäkra eller är nya för varandra. Öva koordination och koncentrationsförmåga.

Alla står i en ring och ska på en given signal utföra ett djurs rörelse som de själva väljer. När alla har en egen rörelse säger du vem de ska se på, t.ex. personen fyra steg till höger. Efter en liten stund ger du tecken och då börjar alla kopiera den rörelsen som personen de ser på gör.

Det gäller att koncentrera sig och kopiera så noga och tydligt som möjligt. Gruppen kommer nu att successivt förändra sitt rörelsemönster, utan att någon vet varifrån eller vilken rörelse som kommer härnäst.

Att tänka på:
Räkna i förväg ut vem som ska studera vem så det inte blir jämna par, då förändras inte rörelserna. Meddela vem de ska kopiera först när alla kommit igång med sin egen rörelse. Variera med att säga en viss djurgrupp eller annat tema (disco, olympiska grenar, fri rörelse).

Källa till övningen: Samarbetsövningar av Helena Alsegård.
Text av Kvarkens naturskola

Taggar