Lägerskola

Vi erbjuder lägerskolor med ett aktivt innehåll där vi lyfter fram Nylands fina natur.

Natur och Miljös lägerskolverksamhet bedrivs av Naturskolan Uttern. Under en lägerskoledag lär sig eleverna till exempel om hållbart friluftsliv, att göra observationer av naturen och att testa sina gränser på ett tryggt sätt. Vår lägerskoleundervisning är upplevelsebaserad, och dess tyngdpunkter ligger i undersökningar, spel, lekar och äventyrspedagogiska metoder. Läs mer om våra lägerskolprogram här under.

Lägerskolpaket