Årets bästa skoldagar

Vi erbjuder lägerskolor och dagsprogram med aktivt innehåll i Nylands fina natur. Natur och Miljös lägerskolverksamhet bedrivs av Naturskolan Uttern. Under en lägerskoldag lär sig eleverna till exempel om hållbart friluftsliv, att göra observationer av naturen och att våga testa sina gränser. Vår lägerskolundervisning är upplevelsebaserad och dess tyngdpunkter ligger i praktiska inlärningsmoment, undersökningar, spel och äventyrspedagogik. Läs mer om våra lägerskolor här under eller be om ett skräddarsytt dagsprogram.

Lägergårdar

Boka lägerskola

Boka aktivtet för en lägerskoldag eller hela lägerskolan av Naturskolan Uttern!

Bokningar via lagerskola (at) naturochmiljo.fi eller per telefon av Jenny Wikström 045 8804460