Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Barns utevistelse i undantagstillstånd

Nyhet , Publicerat:

Vad gäller för barns utevistelse och utelek i nuvarande undantagstillstånd? Naturskolornas mål är att fortsätta stöda småbarnspedagoger i tjänst, distansundervisande lärare och hemundervisande föräldrar i frågor som rör barn och natur på bästa sätt. Vi följer Utbildningsstyrelsens riktlinjer, och strävar efter att vara så flexibla som möjligt och svara på era behov.

Vi har samlat information om det vi vet gällande barns utevistelse i nuläget:
- Om du arbetar inom en småbarnspedagogisk enhet som har öppet, spendera gärna tid ute. Samma barn träffas ändå. Smittspridningen minskar utomhus, även om sjukdomar ändå kan överföras. Utevistelsen har som bekant många positiva effekter på hälsan, även för immunförsvaret.
- Om du är förälder: Låt dina barn vara ute. Var ute tillsammans med dem om det går. Undvik ändå så långt som möjligt lekparker och större grupper i synnerhet. Lekredskap som många barn håller i kan överföra smitta, äveno mdet är mer sannolikt att smittan kommer direkt från en annan människa. Virus tenderar överföras sämre i utemiljöer, men covid-19 fortsätter enligt aktuell information vara aktivt i flera dygn också på ytor. Följ alltså rekommendationerna kring att undvika folksamlingar, även om ni är utomhus.
- I båda fallen: Utevistelse i naturen är att föredra, om det är möjligt. I naturen rör sig barnen ofta längre ifrån varandra, och det är inte sannolikt att kotten de hittar eller pinnen de bygger med har hållits i av hundratals andra barn.
- I båda fallen: Undvik att sjuka barn kommer i kontakt med friska. Var ärlig med ditt barns hälsotillstånd och beakta det i ditt agerande. Följ läkares uppmaningar till god handhygien och hostteknik, också ute.

Forskning kring smittspridning i inne respektive ute är inte helt lätt att hitta tydliga vetenskapliga källor till som lekman. Vi på naturskolan är inte medicinutbildade. Vårt forskningsfält är miljöpedagogik. Komplettera alltså gärna våra källor.

Läkares råd för föräldrar hittar du i dessa artiklar:

Finska YLE. Saako lapsen viedä leikkipuistoon?...
Norska Aftonposten. Legenes råd...

Övriga referenser:
Mygind, L. m.fl. 2018. Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed. Friluftsraadet.
Mårtensson, F. m.fl. 2011. Den nyttiga utevistelsen. Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Naturvårdsverket.
Puhakka, R. m.fl. 2019. Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2948.
Utbildningsstyrelsen. 2020. Undervisningsväsendet och coronaviruset.

Har du kommentarer, kompletteringar, invändningar eller frågor? Hör gärna av dig!

Taggar

Du kanske också är intresserad av...