Barns utevistelse i undantagstillstånd

Nyhet , Publicerat:

Vad gäller för barns utevistelse och utelek i nuvarande undantagstillstånd? Naturskolornas mål är att fortsätta stöda småbarnspedagoger i tjänst, distansundervisande lärare och hemundervisande föräldrar i frågor som rör barn och natur på bästa sätt. Vi följer Utbildningsstyrelsens riktlinjer, och strävar efter att vara så flexibla som möjligt och svara på era behov.

Vi har samlat information om det vi vet gällande barns utevistelse i nuläget:
- Om du arbetar inom en småbarnspedagogisk enhet som har öppet, spendera gärna tid ute. Samma barn träffas ändå. Smittspridningen minskar utomhus, även om sjukdomar ändå kan överföras. Utevistelsen har som bekant många positiva effekter på hälsan, även för immunförsvaret.
- Om du är förälder: Låt dina barn vara ute. Var ute tillsammans med dem om det går. Undvik ändå så långt som möjligt lekparker och större grupper i synnerhet. Lekredskap som många barn håller i kan överföra smitta, äveno mdet är mer sannolikt att smittan kommer direkt från en annan människa. Virus tenderar överföras sämre i utemiljöer, men covid-19 fortsätter enligt aktuell information vara aktivt i flera dygn också på ytor. Följ alltså rekommendationerna kring att undvika folksamlingar, även om ni är utomhus.
- I båda fallen: Utevistelse i naturen är att föredra, om det är möjligt. I naturen rör sig barnen ofta längre ifrån varandra, och det är inte sannolikt att kotten de hittar eller pinnen de bygger med har hållits i av hundratals andra barn.
- I båda fallen: Undvik att sjuka barn kommer i kontakt med friska. Var ärlig med ditt barns hälsotillstånd och beakta det i ditt agerande. Följ läkares uppmaningar till god handhygien och hostteknik, också ute.

Forskning kring smittspridning i inne respektive ute är inte helt lätt att hitta tydliga vetenskapliga källor till som lekman. Vi på naturskolan är inte medicinutbildade. Vårt forskningsfält är miljöpedagogik. Komplettera alltså gärna våra källor.

Läkares råd för föräldrar hittar du i dessa artiklar:

Finska YLE. Saako lapsen viedä leikkipuistoon?...
Norska Aftonposten. Legenes råd...

Övriga referenser:
Mygind, L. m.fl. 2018. Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed. Friluftsraadet.
Mårtensson, F. m.fl. 2011. Den nyttiga utevistelsen. Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Naturvårdsverket.
Puhakka, R. m.fl. 2019. Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2948.
Utbildningsstyrelsen. 2020. Undervisningsväsendet och coronaviruset.

Har du kommentarer, kompletteringar, invändningar eller frågor? Hör gärna av dig!

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Sommarlovets viktigaste bucket list

  Inspiration , Publicerat:

  Läs mer om artikeln: Sommarlovets viktigaste bucket list

 • Framtidsbyggarna – ett tema med framtidstro

  Inspiration , Publicerat:

  28 februari 2022 fick omvärlden ta del av den senaste klimatrapporten från IPCC (The intergovernmental panel on climate change). António Guterres, FN:s generalsekreterare, sade i sitt presstal att ”jag har sett många vetenskapliga rapporter under min tid, men ingenting som liknar den här”.

  Läs mer om artikeln: Framtidsbyggarna – ett tema med framtidstro

 • Praktiska tips för vinterutflykten

  Inspiration , Publicerat:

  Den här texten är till dej som vill komma ut och njuta av februaris första värmande solstrålar, kanske ta årets första kopp kaffe på en av dina vandringar till favoritplatser i naturen, eller ta med familjen eller vänner på en skidtur. Det kan vara långt bort eller till närmaste skog. Vad du än ska göra så finns det alltid en anledning att komma ut och och njuta av februari- månaden då ljuset kommer tillbaka!

  Läs mer om artikeln: Praktiska tips för vinterutflykten

 • Vår vanligaste fågel och nittionio andra

  Inspiration , Publicerat:

  Talgoxe, domherre, kråka, skata, koltrast, sångsvan, gräsand, fiskmås, tamduva, större hackspett. Hastigt får du ihop till tio gamla bekanta längs promenadrutten och sedan är du på god väg.

  Läs mer om artikeln: Vår vanligaste fågel och nittionio andra

 • Åland genom tiderna

  Inspiration , Publicerat:

  Vad händer under en dag med Naturskolornas tema Åland genom tiderna?

  Läs mer om artikeln: Åland genom tiderna