Vad är en naturskola egentligen?

Inspiration , Publicerat:

Det kan kännas självklart för den som jobbar inom småbarnspedagogik och grundskola, men det är ändå en av de vanligaste frågorna vi som naturskollärare får från personer utanför utbildningsbranschen; ”Jaha, Ålands naturskola, är det en privatskola eller?”, ”Kan jag få in mitt barn i Kvarkens naturskola?”.

Naturskolor är tjänsteproducenter, med målsättningen att stöda och utveckla miljö- och utomhuspedagogiken i skolor och daghem. Naturskolor med motsvarande verksamhetsmodell finns främst i Finland och Sverige, där vi är många och har nationella takorganisationer, men även i Norge och Danmark.

Det att vi naturskolor producerar tjänster för skolor och daghem betyder att vi inte har några ”egna” elever. Det finns ingen skolbyggnad dit samma elever kommer varje dag. Naturskollärarna besöker istället elevgrupper och samundervisar med gruppens lärare. Vanligen så att en klass i gången deltar under en hel naturskoldag. Naturskolläraren planerar innehållet och undervisar, medan gruppens egen lärare handleder aktiviteter och planerar ramarna (som transporter och lunch). Naturskolans undervisning sker nästan uteslutande utomhus i skolans närnatur, men ibland även på en vandringsled eller i ett naturskyddsområde. Naturskolor fungerar också som kompetenscentrum så att vi fortbildar pedagoger. Pedagoger från våra respektive regioner kan också kontakta oss för att få tips och idéer för utomhuspedagogik. En del naturskolor har dessutom materialpaket de lånar ut inom kommunen eller regionen.

Naturskolläraren Maria Svens förklarar vad som hittades i skogen. Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Naturskolor upprätthålls inte sällan av en kommun (i Svenskfinland är Borgå naturskola, Karleby naturskola och Vanda naturskola exempel på sådana). I vårt fall är det miljöorganisationen Natur och Miljö som upprätthåller verksamheten. Naturskolverksamheten finansieras på varierande sätt. Hos oss är det understöd från olika fonder och stiftelser (se vilka under Våra naturskolor) som står för den största delen.

I kommunala naturskolor är verksamheten kostnadsfri för de enskilda skolorna. Natur och Miljös naturskolor tar en liten avgift för de enskilda besöken. Flera kommuner har dock gjort upp ett avtal med oss för att säkerställa att alla skolor får jämlik tillgång till verksamheten. I sådana fall betalar den enskilda skolan ingenting.

Naturskoldag vid Kvarkens naturskola. Foto: Sara-Kåll Fröjdö

Naturskolverksamheten är efterfrågad från många föräldrar. Vi kontaktas varje år av föräldrar som önskar mer utomhuspedagogik eller utevistelse för sina barn på olika sätt. Vi stöder skolor och daghem i detta, och besvarar i mån av möjlighet också andra frågor kring friluftsdaghem, uteskola och liknande koncept som föräldrar hört om och skulle vilja att fanns i t.ex. Vörå kommun eller Raseborgs stad. Permanenta verksamheter så som ett privat daghem kräver mycket större resurser. Tills vidare är våra naturskolors strategi att betjäna alla kommuner och daghem i en region, för att uppmuntra och inspirera lärare och elever till att lära in ute.

Kul på naturskolvis! Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...