Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Vad är en naturskola egentligen?

Inspiration , Publicerat:

Det kan kännas självklart för den som jobbar inom småbarnspedagogik och grundskola, men det är ändå en av de vanligaste frågorna vi som naturskollärare får från personer utanför utbildningsbranschen; ”Jaha, Ålands naturskola, är det en privatskola eller?”, ”Kan jag få in mitt barn i Kvarkens naturskola?”.

Naturskolor är tjänsteproducenter, med målsättningen att stöda och utveckla miljö- och utomhuspedagogiken i skolor och daghem. Naturskolor med motsvarande verksamhetsmodell finns främst i Finland och Sverige, där vi är många och har nationella takorganisationer, men även i Norge och Danmark.

Det att vi naturskolor producerar tjänster för skolor och daghem betyder att vi inte har några ”egna” elever. Det finns ingen skolbyggnad dit samma elever kommer varje dag. Naturskollärarna besöker istället elevgrupper och samundervisar med gruppens lärare. Vanligen så att en klass i gången deltar under en hel naturskoldag. Naturskolläraren planerar innehållet och undervisar, medan gruppens egen lärare handleder aktiviteter och planerar ramarna (som transporter och lunch). Naturskolans undervisning sker nästan uteslutande utomhus i skolans närnatur, men ibland även på en vandringsled eller i ett naturskyddsområde. Naturskolor fungerar också som kompetenscentrum så att vi fortbildar pedagoger. Pedagoger från våra respektive regioner kan också kontakta oss för att få tips och idéer för utomhuspedagogik. En del naturskolor har dessutom materialpaket de lånar ut inom kommunen eller regionen.

Naturskolläraren Maria Svens förklarar vad som hittades i skogen. Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Naturskolor upprätthålls inte sällan av en kommun (i Svenskfinland är Borgå naturskola, Karleby naturskola och Vanda naturskola exempel på sådana). I vårt fall är det miljöorganisationen Natur och Miljö som upprätthåller verksamheten. Naturskolverksamheten finansieras på varierande sätt. Hos oss är det understöd från olika fonder och stiftelser (se vilka under Våra naturskolor) som står för den största delen.

I kommunala naturskolor är verksamheten kostnadsfri för de enskilda skolorna. Natur och Miljös naturskolor tar en liten avgift för de enskilda besöken. Flera kommuner har dock gjort upp ett avtal med oss för att säkerställa att alla skolor får jämlik tillgång till verksamheten. I sådana fall betalar den enskilda skolan ingenting.

Naturskoldag vid Kvarkens naturskola. Foto: Sara-Kåll Fröjdö

Naturskolverksamheten är efterfrågad från många föräldrar. Vi kontaktas varje år av föräldrar som önskar mer utomhuspedagogik eller utevistelse för sina barn på olika sätt. Vi stöder skolor och daghem i detta, och besvarar i mån av möjlighet också andra frågor kring friluftsdaghem, uteskola och liknande koncept som föräldrar hört om och skulle vilja att fanns i t.ex. Vörå kommun eller Raseborgs stad. Permanenta verksamheter så som ett privat daghem kräver mycket större resurser. Tills vidare är våra naturskolors strategi att betjäna alla kommuner och daghem i en region, för att uppmuntra och inspirera lärare och elever till att lära in ute.

Kul på naturskolvis! Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Åland genom tiderna

  Inspiration , Publicerat:

  Vad händer under en dag med Naturskolornas tema Åland genom tiderna?

  Läs mer om artikeln: Åland genom tiderna

 • Räven Razzez äventyrliga höst

  Inspiration , Publicerat:

  Rävungen Razze har träffat många nya vänner i höst då han har följt med naturskolorna på naturskoldagar. Här berättar Razze själv om allt roligt han fått vara med om

  Läs mer om artikeln: Räven Razzez äventyrliga höst

 • Ett år som naturskollärare

  Inspiration , Publicerat:

  Åsa Hägg och Emma Sten jobbade som vikarierande naturskollärare år 2020. Emma var naturskollärare vid Naturskolan Uttern i Västra Nyland och Åsa jobbade vid Ålands naturskola. Här berättar de hur året gick och hur de upplevde naturskolläraryrket.

  Läs mer om artikeln: Ett år som naturskollärare

 • Lek och lär med snö

  Inspiration , Publicerat:

  Snö gör vinterdagarna ljusare och skänker glädje i olika former av aktiviteter. Här ger vi tips på hur snön kan vara en del av undervisningen. Med hjälp av våra tips hoppas vi sprida ännu mera snöglädje!

  Läs mer om artikeln: Lek och lär med snö

 • Framtidsbyggarna – ett tema med framtidstro

  Inspiration , Publicerat:

  28 februari 2022 fick omvärlden ta del av den senaste klimatrapporten från IPCC (The intergovernmental panel on climate change). António Guterres, FN:s generalsekreterare, sade i sitt presstal att ”jag har sett många vetenskapliga rapporter under min tid, men ingenting som liknar den här”.

  Läs mer om artikeln: Framtidsbyggarna – ett tema med framtidstro