Åland genom tiderna

Inspiration , Publicerat:

Vad händer under en dag med Naturskolornas tema Åland genom tiderna?

Barnen samlas kring kartan som ligger utbredd på marken, sätter sig på liggunderlagen och skuffas och knör för att få plats. När klassen samlats sig börjar naturskolläraren berätta och ställa frågor om Ålands historia och den berättelsen börjar för 1 miljard år sedan. Berättelsen om Ålands historia varvas med lekar om sälar som blir tjocka och funderingar kring lerans betydelse för stenåldersmänniskor, men även för vikingar. Vad hände egentligen med grönlandssälen och varför gjorde man leridoler? Vems tass var det som hamnade i vikingarnas gravar och vilka var det som besökte Otterböte?

Leridoler och lertassar. Vem gjorde dem?

- Det här var jobbigt!
- Det blir ju inget!
- Ja, nu brinner det!

Känslorna är många i grupperna som klassen delats in i och vissa sätt att göra eld kräver mycket tålamod och träning, medan andra fungerar ganska raskt. Spänningen stiger sedan när alla grupper har fått förbereda en egen eld och det ska tändas med eldstål. Inga tändstickor finns och inget papper, bara eldstålet och bomull. Ska det lyckas?

Efter eldäventyret samlas klassen runt kartan igen. Vad var det mer som hade betydelse för människornas liv här ute på öarna? Hur tog man sig fram mellan öarna och vad behövdes för att kunna segla? Det vi söker finns avbildat i en grotta i nuvarande Spanien och målningen är 17 000 år gammal. Det visar den äldsta bilden som finna på rep. Hur gjorde man rep och hur är det att göra ett eget rep?

Där lämnar vi Åland historia som denna dag slutar 1860. Ålänningen börjar segla ut över hela världen och bland annat repet gör detta möjligt. Eleverna får slå rep på känsespel, hålla fingrarna rätt och repet spänt samt lära sig några enkla knopar. Det blir klassens sista upplevelse och dagens naturskola är över och barnen samlar ihop sina skapade alster med både lera och sot i ansiktet, men många insikter rikare!

Taggar