Naturskoldag vid vattnet. Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Jonas Heikkilä ny ledande miljöpedagog

Nyhet , Publicerat:

Jonas Heikkilä är ny ledande miljöpedagog på Natur och Miljö. I sin roll som ledande miljöpedagog fungerar Jonas som avdelningschef för den miljöpedagogiska avdelningen bestående av fyra naturskolor runt om i Svenskfinland. Förutom förmansuppgifter kommer han också att sköta intressebevakning och medelanskaffning till den miljöpedagogiska verksamheten samt fungera som språkrör för den.

Trots den nya tjänsten är Jonas Heikkilä inte helt ny i Natur och Miljö. Jonas har jobbat som vikarierande naturskollärare vid Åbolands naturskola och kommer fortsättningsvis att sköta

Jonas Heikkilä hjälper barn mäta vattnets siktdjup.

naturskolläraruppgifter. Han övergår stegvis till de mera administrativa uppgifterna och jobbar som naturskollärare tills vikariatet tar slut och Åbolands naturskola får en annan heltida naturskollärare. Åbolands naturskola kommer fortsättningsvis att betjäna skolor och daghem utan avbrott.

Före Natur och Miljö och Åbolands naturskola har Jonas jobbat som timlärare, ansvarig eftisledare och skolgångshandledare. Han har bred erfarenhet inom bl.a. studieförvaltning och intressebevakning. Till sin utbildning är Jonas miljö- och marinbiolog.

På fritiden tycker Jonas om friluftsliv med familjen, löpning, joga och att sköta förtroendeuppdrag.

Mera enhetliga tjänster i de olika naturskolorna

Jonas Heikkilä har stora planer på att utveckla naturskolornas roll som resurs för skolor och daghem i Svenskfinland. Med hjälp av en ledande miljöpedagog kan naturskolverksamheten koordineras bättre. ”Vi är en stark och kunnig aktör med verksamhet på många orter över hela Svenskfinland.”, bedömer Jonas.

Naturskolorna fick redan tidigare i år en ny webbsida, naturskola.fi, för att bättre synliggöra de utomhuspedagogiska tjänsterna. Naturskolorna erbjuder bland annat naturskoldagar för barn och unga inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik samt fortbildning för lärare.

Denna organisationsförändring kommer på lång sikt att synas i form av ett mera jämlikt utbud för skolor och daghem i Svenskfinland. Kvarkens naturskola, Naturskolan Uttern, Åbolands naturskola och Ålands naturskola kommer i framtiden att kunna erbjuda samma temahelheter i respektive verksamhetsområde. Naturskolornas professionella miljöpedagoger kan ses om en resurs för pedagoger. Med hjälp av välgenomtänkta övningar och utomhuspedagogiska uppgifter får barn och unga uppleva naturen själv och ta del av fler utedagar i sin vardag.

”Vi har jättebra verksamhet i fyra naturskolor med egna identiteter, men på ett nationellt plan kunde vi ta en ännu större roll och se till att alltid bli hörda inom intressebevakningen.”, säger Jonas och syftar på de breda nätverk som olika aktörer inom miljöpedagogiken har. Natur och Miljö är medlem i Finlands natur- och miljöskolförbund rf. och naturskolorna har en aktiv roll i det nationella LYKE-nätverket för miljöpedagogik. Naturskolorna är också medlem i svenska Naturskoleföreningens nätverk. Genom dessa samarbeten representeras den svenskspråkiga miljöpedagogiken i nationella och internationella nätverk.

Naturskolornas tjänster, så som naturskoldagar eller läsår med naturskolan, bokas fortsättningsvis direkt hos naturskollärarna.

Med allmänna utvecklingsförslag och samarbetserbjudanden kan man kontakta Jonas direkt.

Mera information:

Jonas Heikkilä
045 2700 314
jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

Taggar

Du kanske också är intresserad av...