Reparera mera!

Mot cirkulär ekonomi

Finland har som mål att främja cirkulär ekonomi för att begränsa överkonsumtionen av naturresurser, klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. 90 % av förlusten av biologisk mångfald kan härledas till materialutvinning och förädling (International Resource Panel) i nyproduktion. I cirkulär ekonomi återanvänds varor och råvaror så att färre nya naturresurser behöver utvinnas i motsats till nuvarande linjära produktions- och konsumtionsmodeller. I dagens läge är vår värld cirkulär till endast 8,6 % (Circle Economy). Det finns mycket utrymme att växa.

År 2020 var finländarnas överkonsumtionsdag den 5 april. Med överkonsumtionsdagen syftas på den dag då människans ekologiska fotavtryck överskrider jordens årliga förmåga att producera nya naturresurser och bryta ner utsläppen som vi människor förorsakar. Detta innebär att ifall alla i världen levde som vi finländare skulle det behövas 3,6 jordklot för att upprätthålla denna livsstil (WWF).

Vi måste minska vår materiella konsumtion och sluta slösa på naturresurser för att producera mera och mera varor. Se dig omkring med nya ögon och fråga dig hur reparera istället för var kan jag köpa nytt!