Foto: Johanna Lindholm

Reparera söndrig telefonskärm

Ett allmänt problem i dagens läge är att vi lyckas få sönder skärmen på vår smarttelefon. Alltför ofta väljer vi den enkla, men oekologiska lösningen, och köper en ny telefon när den söndriga skärmen börjar störa oss alltför mycket.

Reparera hellre än att slänga och köpa nytt

Att byta ut telefonens skärm är faktiskt en rätt så liten och lätt grej att åtgärda. Samtidigt är det av stor betydelse med tanke på resurseffektivitet och hur man räddar en elapparat från att bli skrot. Tillverkningen är det skede i telefonens livscykel som orsakar mest utsläpp. Upp till 85 % av en telefons utsläpp uppkommer redan i produktionsskedet (1). Genom att göra en liten reparation på din telefon sparar du en mängd naturresurser.

Ifall alla européer använde sina smarttelefoner ett år längre kunde vi spara den mängd utsläpp som en miljon bilar orsakar på ett år (2). Med andra ord är det en stor klimatgärning att reparera telefonen, istället för att köpa en ny! Du kan antingen byta skärmen själv eller föra telefonen till en reparatör för att repareras. Hur du byter skärmen på just din telefon beror på märke och modell. Därför kan vi inte ge detaljerade anvisningar steg för steg på den här sidan.

För att skydda telefonen från framtida olyckor lönar det sig att investera i skyddsutrustning, så som skyddskal och pansarglas. De skyddar den värdefulla telefonen så att du i bästa fall inte behöver köpa en ny på flera år.

Källor:
1: McMaster 2018 (01/2021)
2: Eetti ry (01/2021)

Taggar

Du kanske också är intresserad av...