Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Avfallslagen blir bättre

Nyhet , Publicerat:

Natur och Miljö stöder förslaget att kommunerna skall koordinera avfallstransporter.

Hittills har husbolag själv kunnat sluta avtal om avfallstransport. Det har lett till onödig sopbilstrafik. Uppskattningsvis 15 % av hushållen har inte något avtal alls. Det försvårar uppföljningen av avfallsströmmarna och myndighetsövervakningen. Natur och Miljö ser stora fördelar med det kommundrivna systemet i kustregionen, som till stora delar är glesbygd.

Förpackningar utgör en betydande del av hushållsavfallet. Därför är det naturligt att företagen som säljer förpackade produkter nu skall finansiera en del av den kommunala avfallshanteringen. På så sätt kan man säkra att kostnaderna för hantering av förpackningsavfallet inkluderas i konsumentprisen, vilket skapar starka incentiv till ekoeffektiv design, anser Natur och Miljö.

Natur och Miljö välkomnar skärpningen av de nationella målsättningarna för återvinning av avfall. Problemet kvarstår dock att det i lagstiftningen inte finns några sanktioner om målen inte uppfylls. Det blir förbjudet att bränna källsorterat avfall.

Natur och Miljö lämnade 2.6.2020 in ett utlåtande om ett förslag till reform av avfallslagstiftningen. Reformen handlar till stor del om att uppdatera den nationella lagstiftningen till nya EU-direktiv som godkändes år 2018. Därtill syns den höjda ambitionsnivån gällande cirkulär ekonomi i programmet för regeringen Marin.

Läs mer om förslaget och Natur och Miljös utlåtande på webbtjänsten utlåtande.fi.

Mera info om Natur och Miljös policy i avfallsfrågor ger verksamhetsledare Bernt Nordman.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...