Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Färdplan för hållbart jordbruk

Färplan för hållbart jordbruk (2019)

Färdplanen berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Det kräver att jordbruksstöden riktas effektivt under nästa programperiod åren 2021–2027.

Färdplanen för ett hållbart jordbruk berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Vi kan ännu bevara den biologiska mångfalden i jordbruksmiljöer och stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Det är också möjligt att minska på utsläppen av klimatstörande gaser och att binda mera kol i åkrarna. Många åtgärder som är bra för miljön, bidrar också till en välmående jordmån.

Rapporten Färdplan för ett hållbart jordbruk är sammanställd av BirdLife Finland, Natur och Miljö och Finlands naturskyddsförbund.

Suomeksi

Kestävän maatalouden tiekartta (2019)

Tiekartta sisältää ainutlaatuisen koonnin maatalouspolitiikan toimenpiteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Tiekartassa kerrotaan myös, mitä ympäristöhyötyjä voimme saavuttaa, jos tukipolitiikan keinoja käytetään kunnianhimoisesti. Tärkeimpiä hyötyjä ovat maatalousympäristöjen uhanalaisuuskehityksen ja vesien rehevöitymisen pysäyttäminen. Ilmastopäästöjä on myös mahdollista vähentää merkittävästi ja lisätä peltomaan hiilipitoisuutta. Monet ympäristölle hyvät toimet ovat hyviä myös maan kasvukunnolle.

EU:n maataloustukien seuraavalla rahoituskaudella on mahdollista saada merkittäviä hyötyjä ilmastolle, vesistölle ja monimuotoisuudelle. Tämä vaatii sitä, että rahoitus (CAP) vuosina 2021–2027 kohdistetaan tehokkaasti.

Vision ovat muotoilleet BirdLife Suomi, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Taggar