Finlands Natur 1/2021

Tidningen Finlands Natur

Prenumerera på Finlands Natur. Tidningen om naturen, för miljön.

Tidningen Finlands Natur är tidningen för dig som vill läsa om hållbar livsstil, natur och miljö.

Finlands Natur ger dig mycket mer än inspiration och fakta om naturen. Vi lyfter fram allt det som just du i din vardag kan bidra med för att minska belastningen på miljön. Mycket långt är det frågan on enkla knep som inte kräver stora uppoffringar. Det visar alla de inspiratörer som i intervjuer och kolumner berättar om hållbar konsumtion, återvinning och mat ur naturen – för att bara nämna några exempel.

Tidningen utkommer fyra gånger om året och knyter an till varje årstid. I tidningen hittar du bland annat naturreportager, personporträtt och tips om miljövänlig vardag.

Läs mer om tidningen på Finlands Naturs egen webbplats. Där hittar du också ett urval artiklar som vi har valt att publicera på nätet.

Följ Finlands Natur på Instagram under namnet @finlandsnatur!

Prenumerera på tidningen Finlands Natur!

Frågor? Kontakta oss!

  • Magnus Östman

    Chefsredaktör

    Finlands Natur

    E-postadress: magnus.ostman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 319

Taggar