Stöd oss

Stöd vårt arbete för naturen och miljön

Vi finns tack vare ert stöd och donationer. Vår verksamhet bygger på medlemsavgifter, samt frivilliga bidrag från enskilda personer, sammanslutningar och organisationer.

Bli medlem

Ditt medlemskap i Natur och Miljö är mer än bara finansiellt stöd. Det bekräftar också att du tycker att det vi gör är viktigt och behövs. Varje medlem styrker vår ställning i förhandlingarna å naturens vägnar. Medlemskapet faktureras årligen och ger oss trygghet i form av regelbunda inkomster.

Läs mer om medlemskapet och bli medlem här!

Kommuner, företag och organisationer som understödande medlem

Understödande medlemskap är till för organisationer och sammanslutningar som önskar understöda Natur och Miljös verksamhet.

Läs mer om understödande medlemskap här eller kontakta vårt centralkansli för mera information.

Sponsorer och finansiärer

Vill ditt företag sponsorera Natur och Miljö eller finansiera vår verksamhet? Vår verksamhet bygger långt på bidrag och stipendier. Tack vare bland annat utbildningsstyrelsens bidrag kan vi producera faktabaserade utbildningsmaterial inom miljöpedagogik och med hjälp av stöd för kultur kan vi publicera den informativa tidskriften Finlands Natur. Privata fonder, så som Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska kulturfonden, möjliggör att vi kan erbjuda naturskolverksamhet som stöd för finlandssvenska daghem och skolor.

Vill ni bidrag med något konkret, som att sponsorera produkter eller redskap för naturskoldagar? Vi har har haft goda samarbeten kring bland annat initiativet Barnens östersjöprotest och kampanjen Solsvar. Som exempel för produktsponsorering har företaget Nordkalk spronsoretat Åbolands naturskola med kikare för barn! Kom gärna med idéer på samarbete.

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar